داستان آموزشی درباره ایمنی در زندگی

در یک گاردن پارتی خانم ژولی پایش به سنگی خوردوبا پشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت زمین خوردنش کفش جدید ش بود که هنوز به آن عادت نکرده بود.دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش شدند.جواب داد حالش خوب است وناراحتی ندارد.مهماندار پشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد.خانم ژولی بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند و بسیار راضی به اتفاق همسرش به خانه برگشت.
چند ساعت بعد همسر ژولی به دوستانی که درگاردن پارتی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که ژولی را به بیمارستان برده اند.
خانم ژولی در ساعت 18 همان روز در بیمارستان فوت کرد و
 
پزشکان علت مرک را سکته مغزی تشخیص دادند.
چند لحظه از وقت خود را به مطالبی که در پی می آیند
 
معطوف کنید، شایدروزی شما با چنین اتفاقی برخورد کنید و بتوانید زندگی شخصی را نجات دهید . یک متخصص اعصاب (نرولوگ ) می گوید: بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی در ناحیه مغز شده،اگر شخص ضربه دیده را در زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانند
امکان بر طرف کردن حادثه و نجات شخص بسیار زیاد است. ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه بود و این عمل بسیار ساده است. پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه تشخیص
حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از تشخیص و قبل ازسه ساعت باید شخص را به پزشک رساند.
متخصص می گوید یک شاهد حادثه با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سهولت او را نجات دهد.اگر در آن گاردن پارتی یک نفر سئوالهای زیر را از ژولی کرده بود حتما" ژولی زیبا و جوان اکنون زنده بود..
1 ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید به خندد.
2 ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید دو دستش را بالا نگه دارد.
3 ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند.
مثلا" بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد.
اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادر به انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری اورژانس را خبر کرده و بیمار را به بیمارستان منتقل کرده و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق را اطلاع داده تا ایشان پزشک را در جریان گذارد.
یک متخصص قلب و یا اعصاب می گوید اگر کسی این ایمیل را دریافت کند و حداقل آنرا برای ده نفر دیگر ارسال دارد،مطمئن باشد که در زندگی اش جان یک یا چند فرد را نجات داده است.

 

 

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در شنبه بیست و نهم اسفند 1388 و ساعت 10:40 |

 

فصل اول ـ اهداف،تعاریف و کلیات
        هدف: هدف از تهیه و تدوین این آیین‌نامه، استانداردسازی و ساماندهی انواع علایم ایمنی در قالب تابلوهای‌علایم و اتیکتهای ایمنی در کلیه کارگاهها و محیط‌های کاری می‌باشد، به نحوی که در هر محلی که این علایم نصب می‌شوند، معانی مشابهی را به اذهان القا نمایند. این آیین‌نامه نحوه طراحی، کاربرد و استفاده از علایم ایمنی را مشخص می‌نماید.
        دامنه شمول: دامنه کاربرد آیین‌نامه علایم ایمنی، در کارگاههای مشمول قانون کار می‌باشد که در این مقررات سعی‌شده کلیه علایم ایمنی عمومی کاربردی در کارگاهها تحت پوشش قرار گیرد تا با بکارگیری آنها بتوان تا حد امکان خطراتی که ممکن است در محیط‌های کاری وجود داشته‌باشد را به کارگران و عموم افرادی که به نحوی در آن محیط حضور می‌یابند، گوشزد نمود.
        تعاریف: مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکاررفته در متن این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:
        1ـ تابلوی علایم ایمنی: سطحی است استاندارد متشکل از کلمات، عبارات و تصاویری برای هشدار و اعلام خطر به کارگران یا سایر افرادی که به نحوی در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محیط کار می‌باشند، یا حاوی توضیحاتی در مورد عواقب و پیامدهای حاصل از آن خطرات و یا بیانگر دستورالعملهای ایمنی به آنان در زمینه چگونگی فرار از موقعیتهای خطرناک بوده که این علایم بصورت دائمی و گاهی بصورت موقت در قسمتهای مختلف کارگاه و در حین پروسه‌های کاری نصب می‌شوند.
        2ـ اتیکت: سطحی است استاندارد عموماً از جنس مقوا، پلاستیک یا ورق نازک فلـزی که معمولاً بر روی قطعه‌ای از تجهیزات یا ماشین‌آلات چسبانیده، آویزان و یا پرچ می‌شود و برای مشخص کردن و هشدار خـطر موجود یا احتمال وجود شرایط خطرناک بکار می‌رود.
       3ـ  کلمه اعلان: عبارتی است که برای جلب توجه فوری مخاطبین وکارگران بکار رفته، در قسمت بالایی تابلوی علامت یا اتیکت درج شده و معرف ماهیت اصلی علامت مربوطه، شدت نسبی خطر و سطح آسیب احتمالی می‌باشد.
        4ـ نشان ویژه یا سمبل اعلان ایمنی: یک مثلث متساوی الاضلاع که در بخش میانی آن یک علامت تعجب بکاررفته است.
        5 ـ کادر اعلان خطر: کادر اصلی تابلو یا اتیکت ایمنی است که در قسمت بالای آن بوده معمولاً متشکل از کلمه اعلان و سمبل اعلان ایمنی می‌باشد و به نحوی رنگ اصلی تابلو یا اتیکت را نیز در بر می‌گیرد.
        6 ـ کادر پیام نوشتاری: قسمتی از تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی که با کلمات یا عباراتی کوتاه، شرایط خطرناک خاصی را گوشزد کرده، عواقب و پیامدهای حاصل از آن را بیان نمـوده یا به مخاطبان دستورالعملی را ارائه می‌دهد.
        7ـ کادر تصویری: بخشی از تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی که متشکل از توصیف و نمایش تصویری از خطر مربوطه بوده و برای مشخص کردن شرایط خطرناک بکار می‌رود یا روشهای اجتناب از قرارگیری در معرض خطر را به تصویر می‌کشد، الزام به انجام عمل یا اقدام خاصی را بیان می‌کند و یا حاوی یک دستورالعمل ایمنی می‌باشد.
        8 ـ فاصله مشاهده ایمن: حداکثر فاصله‌ای که فرد بتواند تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی مدنظر را با دقت لازم خوانده و فرصت انجام عکس‌العمل مناسب و یا پیروی از پیام ایمنی موجود در آن را داشته باشد.
        تقسیم‌بندی تابلوهای علایم ایمنی: تابلوی علایم ایمنی براساس نوع پیام و بکارگیری رنگها به گروههای زیر تقسیم بندی می‌شوند:
        1ـ علایم خطر.
        2ـ علایم هشدار دهنده.
        3ـ علایم احتیاط.
        4ـ علایم دستورالعملهای ایمنی.
        5 ـ علایم آگاه کننده.
        6 ـ سایر علایم کاربردی از جمله: علایم خطرات بیولوژیکی، علایم خطرات تشعشعی، علایم نشاندهنده جهت، علایم ایمنی حریق، علایم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی و علایم خروج اضطراری.
        تقسیم‌بندی اتیکت‌های ایمنی: اتیکتهای ایمنی به پنج گروه اصلی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:
        1ـ اتیکت‌های خطر.
        2ـ اتیکت‌های احتیاط.
        3ـ اتیکت‌های هشداردهنده.
        4ـ اتیکت‌های خطرات بیولوژیکی.
        5 ـ اتیکت‌های خطرات تشعشعی.
        فصل دوم ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی، ساخت و نصب تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی
        ماده1ـ تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی ابزاری است برای پیشگیری از حوادث، آسیبها یا بیماری‌های ناگهانی و غیرمترقبه برای کارگران یا افرادی که در معرض خطرات یا شرایط، تجهیزات و عملیات خطرناک محیط‌های کاری قرار دارند که می‌بایست طبق مقررات این آیین‌نامه طراحی، ساخت و نصب‌شده و براساس موارد زیر بکار ‌روند (نمونه‌هایی از این علایم در بخش ضمایم آورده شده‌است):
        الف ـ در علایم خطر باید از کلمه اعلان «خطر» در بالای علامت ایمنی استفاده شود و این علایم بایستی در مواقعی که خطر بسیار جدی افراد را تهدید می‌کند، بکار می‌روند که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالفعل خطرناک بوده و بطور آنی و غیرمنتظره منجر به مرگ یا صدمات شدید و بسیار جدی به افراد خواهدشد. این علایم نشان دهنده یک خطر قطعی می‌باشد.
        ب ـ در علایم هشدار دهنده باید از کلمه اعلان « هشدار» در بالای علامت ایمنی استفاده شود که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم اجتناب می‌تواند منجر به‌مرگ یا آسیب‌دیدگی جدی به افراد شود. به طور کلی هرگاه احتمال وقوع خطری مابین سطوح « خطر» و « احتیاط» باشد، باید علامت ایمنی « هشدار» بکار گرفته شود.
        پ ـ در علایم احتیاط باید از کلمه اعلان « احتیاط» در بالای علامت ایمنی استفاده شود که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم پیشگیری، ممکن است منجر به ایجاد آسیبهای جزئی، خفیف و نه چندان جدی به افراد شود.
        ت ـ در علایم آگاه‌کننده باید از کلمه اعلان « توجه» در بالای علامت استفاده شود. این علایم بایستی بیانگر خط‌مشی ایمنی کارگاه برای حفاظت از منابع انسانی و مادی بوده و حاوی اطلاعاتی عمومی برای افراد باشد تا دچار سردرگمی و سوءتفاهم در برخی از موقعیتها نشوند.
        ث ـ محتوای علایم دستورالعملهای ایمنی باید بیانگر و یادآور آموزش دستورالعملهای عمومی مرتبط با کار ایمن بوده، روند انجام صحیح کار را به افراد گوشزد نموده و موقعیت و محل تجهیزات و ابزار ایمنی و کمکهای اولیه را نشان دهد. این علایم بایستی در محلهایی که نیاز به دستورالعملها و پیشنهادات عمومی در ارتباط با معیارهای ایمنی می‌باشد، بکار گرفته شود.
        ج ـ نصب علایم خطرات بیولوژیکی برای نشان دادن حضور بالقوه یا بالفعل خطر مواد و عوامل زیست محیطی که قابلیت به مخاطره انداختن سلامتی افراد و شیوع بیماریهای مسری را دارند و بر روی وسایل، تجهیزات، ظروف، اماکن و مواد آلوده به این عوامل، الزامی است.
        چ ـ نصب علایم خطرات امواج تشعشعی در موقعیتهایی که خطرات حاصل از تابش امواج ایکس، آلفا، بتا، گاما و یا سایر پرتوهای یونیزان که بر سلامت بدن اثر سوء و مرگبار دارند، وجود دارد و نیز بر روی تجهیزات، محتویات، محلها و وسایل و ابزاری که با این پرتوها آلوده شده‌اند، ضروری است.
        ح ـ علایم نشان دهنده جهت مجزای از علایم راهنمایی و رانندگی بوده و باید برای نشان دادن جهت مکانهای مختلف در کارگاه بکار روند.
        خ ـ علایم ایمنی حریق باید حاوی اطلاعاتی مربوط به امکانات و تجهیزات اطفاء حریق، نحوه کاربرد آنها در مواقع لزوم و راههای خروج اضطراری در زمان وقوع آتش‌سوزی باشند. در صورت استفاده از کلمه « حریق» به عنوان کلمه اعلان، بایستی در قسمت بالای تابلو بکار رود. علایم ایمنی حریق شامل علایم ترکیبی که کلمه اعلان آنها یکی از عبارات خطر، هشدار، احتیاط، توجه و یا سایر کلمات اعلان خطر، به همراه عبارات یا اشکال ایمنی مربوط به پیشگیری از آتش‌سوزی و حریق در پایین کادر اصلی می‌باشد، می‌شود.
        د ـ علایم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی بایستی در کارگاههایی که در آنها وسایل نقلیه جابجا می‌شوند (طبق ضوابط مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی)، برای جابجایی ایمن این وسایل و حفظ سلامتی افراد پیاده‌رو در تمامی محلهای مورد نیاز استفاده شوند.
        ذ ـ علایم خروج اضطراری باید به منظور راهنمایی و خروج سریع افراد در هنگام وقوع سوانح و حوادث در کارگاه‌ها به سمت مکانهای منتهی به مسیرها و دربهای خروج اضطراری از محل وقوع حادثه بکار روند.
        تبصره1ـ کاربرد اتیکتهای ایمنی پنج‌گانه مذکور در فصل اول مشابه علایم ایمنی هم‌نامشان می‌باشد.
        تبصره2ـ استفاده از هر یک از علایم فوق‌الذکر به جای دیگری ممنوع می‌باشد.
        ماده2ـ رنگهای بکاررفته در یک علامت ایمنی، معرف ماهیت اصلی علامت مربوطه و شدت و نوع خطری که افراد در معرض آن هستند، بوده و بایستی هر یک از رنگهای مشخص شده زیر بعنوان رنگ اصلی در تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی مربوطه بکار روند:
        الف ـ قرمز: به عنوان رنگ اصلی برای مشخص کردن تابلوی علایم و اتیکت‌های خطر و نیز در مواقع لزوم بعنوان رنگ زمینه علایم ایمنی حریق.
        ب ـ نارنجی: بعنوان رنگ اصلی برای مشخص کردن تابلوی علایم و اتیکت‌های هشداردهنده و نیز علایم ایمنی خطرات بیولوژیکی.
        پ ـ زرد: به عنوان رنگ اصلی برای مشخص‌کردن تابلوهای علایم و اتیکت‌های احتیاط.
        ت ـ سبز: به عنوان رنگ اصلی در علایم دستورالعملهای ایمنی، علایم مربوط به نشان‌دادن محل تجهیزات و امکانات کمکهای اولیه و علایم نشان‌دهنده جهت خروج اضطراری.
        ث ـ آبی: به عنوان رنگ اصلی در علایم آگاه کننده.
        ج ـ ارغوانی: برای مشخص کردن علایم خطرات تشعشعی و تابشی.
        تبصره ـ در مواردی که در قسمت کادر تصویری علایم ایمنی فوق‌الذکر از اشکال هندسی دایره و مثلث با رنگهای قرمز، آبی و زرد استفاده می‌شود (که ممکن است در برخی مواقع رنگ آنها با رنگ اصلی تابلوی علامت یا اتیکت‌ ایمنی هم تفاوت داشته‌باشد)، در اینصورت:
        الف ـ اگر ممنوعیت از انجام عملی مدنظر باشد بایستی نشانه تصویری عمل مربوطه به رنگ سیاه روی یک دایره با زمینه سفید و حاشیه و خط مورب (از چپ به راست) به رنگ قرمز استفاده شود.
        ب ـ اگر الزام به انجام عملی مدنظر باشد بایستی نشانه تصویری  عمل مربوطه به رنگ سفید روی یک دایره با زمینه آبی بکار گرفته شود.
        ج ـ در صورت نشان دادن وجود یک خطر خاص بایستی نشانه تصویری خطر مربوطه به رنگ سیاه روی یک مثلث با زمینه زرد و حاشیه سیاه استفاده شود.
        بخش اول ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی
        ماده3ـ تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی باید حاوی اطلاعات دقیق، کافی و آموزنده بوده و به راحتی قابل درک باشد. همچنین لازم است کلمه اعلان و کلمات و عبارات کادر پیام نوشتاری به زبان فارسی باشد.
        تبصره ـ در صورت لزوم استفاده از زبان و خط بیگانه بسته به تشخیص مسئولین اجرای این مقررات خواهدبود، لیکن رعایت اولویت خط‌فارسی بر خط بیگانه در کلیه تابلوهای علایم ایمنی الزامی است. 
        ماده4ـ پیام نوشتاری روی تابلوهای علایم و اتیکت‌های ایمنی باید بیانگر محتوای علامت ایمنی و حتی‌الامکان کوتاه و مختصر و فقط حاوی جزئیات ضروری بوده و از چند کلمه محدود و کلیدی نیز تجاوز نکند. این پیام بایستی ساده، گویا، صریح و روشن بوده، به آسانی قابل خواندن باشد و به سهولت و به موقع به مخاطبین منتقل گردد.
        تبصره ـ عبارات کادر پیام نوشتاری علایم ایمنی باید حتی‌الامکان معرف و بیانگر پیشنهادات و راهکارهایی با جملات مثبت باشد تا جملات منفی.
        ماده5 ـ دوباره نویسی و تکرار مطالب کادر نوشتاری تابلوی علایم ایمنی ممنوع است.
        ماده6 ـ به جهت اینکه ممکن است در برخی مواقع کارگران یا افرادی که در معرض خطرات قرار می‌گیرند بی‌سواد بوده و یا با زبان کاربردی بر روی علایم آشنایی نداشته باشند، استفاده از تصاویر در کنار متون و کلمات الزامی است، مگر در مواردیکه به تشخیص مسئولین مربوطه، ضرورتی در بکارگیری تصویر وجود نداشته‌باشد.
        ماده7ـ تصاویر بکاررفته باید به شکل ساده، قابل درک و سازگار با بقیه قسمتهای تابلوی علامت یا اتیکت‌ رسم شوند.
        تبصره1ـ به منظور درک بهتر علایم و اتیکت‌ها باید حتی‌الامکان اشکال گرافیکی مشابه بدن و دست و پای انسان، اشیاء، قسمتهایی از ماشین‌آلات و یا شمای کلی ماشین مربوطه را بکار برد.
        تبصره2ـ در نمایش تصویری بخشی از بدن انسان، باید حتی‌المقدور عضو یا اعضایی که در معرض خطر بوده یا درگیر انجام کار و یا خطر خاصی می‌باشند، نشان داده شوند.
        ماده8 ـ در تمامی مواردی که لازم است در یک علامـت ایمنی بیش از یک تصویر انسـانی به کار برده شود، برای تمرکز بر روی تصویری که در موقعیت خطرناکتری می‌باشد و به منظور جلب توجه مخاطبین، باید آن را بصورت توپر ترسیم نمود.
        تبصره1ـ برای ترسیم فردی که حضور وی برای تکمیل تصویر ضروری بوده ولی مستقیماً با خطر سروکار ندارد، باید از همان فرمت توخالی استفاده شود.
        تبصره2ـ در مواقعی که هر دو تصویر انسانی بکاررفته در علامت ایمنی در معرض خطرات یکسانی می‌باشند، باید با استفاده از تصاویر گرافیکی مناسب به گونه‌ای آنها را طراحی نمود که قابل تمیز و تشخیص از یکدیگر باشند.
        ماده9ـ برای نمایش ماشین‌آلات یا اجزای آنها به منظور نشان دادن کامل جزئیات گرافیکی باید از تصاویر توخالی استفاده کرد، بخصوص در مواقعی که نمایی از تصویر انسانی در مجاورت ماشین‌آلات رسم شده باشد. همچنین برای نشان دادن اهمیت بیشتر یک جزء و یا برجسته نمودن خطرات خاص آن،  باید در طراحی ماشین، جزء مدنظر را با خطوط ضخیم تری نسبت به بقیه خطوط ترسیم نمود.
        ماده10ـ در مواقعی که یک خطر کلی توسط ماشین‌آلات موجود می‌باشد و یا کل بدن در معرض خطر خاصی قرار می‌گیرد، لازم است کلیات ماشین مربوطه یا شمای کلی بدن انسان به تصویر کشیده شود. در سایر موارد، در نمایش تصویری بدن انسان و ماشین‌آلات باید تا حدممکن وارد جزئیات گردید تا مخاطبان بتوانند عضو در معرض خطر در بدن انسان و یا جزء تولیدکننده خطر در ماشین‌آلات را به سهولت تشخیص دهند، بخصوص در مواردیکه نمایش کلی ماشین‌آلات یا شمای بدن انسان بوضوح بیانگر موقعیت و طبیعت خطر مربوطه نباشد.
        ماده11ـ در کلیه علایم و اتیکت‌های ایمنی باید از توضیح متنی در قسمت کادر پیام نوشتاری استفاده شود، مگر اینکه تصویر بکاررفته به اندازه کافی گویا و بیانگر خطر و یا پیام مربوطه باشد. در هر صورت عبارات توضیحی ارائه‌شده بر روی تابلوی علایم و اتیکت‌ها بایستی در کادری جداگانه قرارگیرد، به‌گونه‌ای که روی سمبل و نشانه تصویری را نپوشاند.
        ماده12ـ در طراحی تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی بایستی سعی شود هر تصویر نشان‌دهنده یک خطر بوده و از اشاره به چند خطر در قالب یک تصویر اجتناب گردد، مگر درمواردیکه خطرات، بسیار مشابه و در ارتباط با یکدیگر باشند.
        بخش دوم ـ مقررات مربوط به نحوه ساخت تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی
         ماده13ـ کلیه تابلوهای علایم ایمنی، بایستی دارای گوشه‌های گرد و ضخیم بوده و فاقد لبه‌های تیز، تراشه، گره و یا سایر برآمدگی‌های برنده باشند.
        ماده14ـ تابلوی علایم‌ایمنی باید در مقابل ضربه‌مقاوم بوده و جنس آنها و روکشهایشان به گونه‌ای باشد که طبیعتاً طول عمر و ماندگاری بالایی داشته باشد.
        ماده15ـ پایه‌های نگهدارنده بکاررفته برای نصب تابلوها باید از جنسی بادوام ساخته شده و جهت جلوگیری از هرگونه خطر سقوط از استحکام لازم برخوردار بوده و در مقابل نیروهای وارده استاتیکی و دینامیکی احتمالی دارای مقاومت لازم باشد.
        تبصره ـ در مور تابلوهای موقت، الزامی به استفاده از مصالح مقاوم نیست، اما رعایت نکات ایمنی ضروری می‌باشد.
        ماده16ـ تهیه تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی بر روی سطوح شیشه‌ای و یا سایر سطوح شکننده ممنوع است مگر آنکه از جنس شیشه‌های نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشند.
        ماده17ـ استفاده از مصالح قابل احتراق مانند چوب، کاغذ و پلاستیکهای با قابلیت اشتعال سریع، در ساخت تابلوهای ایمنی دارای ادوات الکتریکی ممنوع بوده و سیمها و تجهیزات مربوطه باید دارای روکش و عایق مناسب باشند.
        ماده18ـ طول و عرض تابلوی علایم ایمنی بایستی با هم متناسب بوده و در ضمن اندازه آنها با در نظر گرفتن فاصله مشاهده ایمن و متناسب با موقعیت ماشین‌آلات، ابزار، تجهیزات و سایر وسایل کاربردی در کارگاه باشد.
        ماده19ـ استفاده از تابلوها و اتیکتهای عمودی نسبت به نمونه‌های افقی آن ارجحیت دارد، اگرچه بکارگیری نمونه‌های افقی نیز در صورت اقتضای شرایط قابل قبول می‌باشد.
        بخش سوم ـ مقررات مربوط به نحوه نصب تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی
        ماده20ـ کلیه تابلوهای علایم ایمنی بایستی به نحو مطمئن در محلهای مدنظر نصب شوند.
        ماده21ـ در نصب تابلوها جهت اتصال آنها به پایه باید از بستهای مخصوص به همراه پیچ و مهره‌های گالوانیزه مربوطه استفاده نمود که سرو ته پیچ و مهره‌ها و یا سایر وسایل و ادوات مخصوص بستن و محکم کردن این تابلوها، بایستی به نحوی جایگذاری شوند که ایجاد خطر نکنند.
        ماده22ـ بطور کلی حد زیرین ارتفاع تابلوهای علایم ایمنی که ممکن است از زیر آنها عبور و مرور افراد صورت گیرد نباید کمتر 1/2 متر از سطح زمین باشد، مگر در موارد خاصی که به اقتضای شرایط و به تشخیص مسئول ایمنی کارگاه بتوان ارتفاع کمتری برای آن در نظرگرفت، لیکن ارتفاع کمتر نباید باعث ایجاد مخاطره برای افراد شود.
        ماده23ـ کلیه تابلوهای علایم ایمنی باید در محلی نصب شوند که در هر موقع از شبانه‌روز برای کارگران و افراد در معرض خطر، به سهولت قابل دید باشند.
        تبصره1ـ تابلوهای علایم ایمنی برحسب شرایط و با توجه به نوع کاربرد و محل نصب آن باید بصورت روزرنگ، شبرنگ و یا ساخته شده از مواد بازتابنده نور بوده و یا دارای لامپ روشنایی باشد.
        تبصره2ـ در صورتی که بر اثر عدم وجود روشنایی کافی در محیط کار، تابلوهای علایم نصب شده به راحتی قابل رویت نباشند، لازم است بصورت جداگانه از وسایل روشنایی مناسبی استفاده شود.
        تبصره3ـ در هیچ یک از تابلوهای علایم ایمنی نمی‌توان از نورپردازی غیرالکتریکی همچون شعله آتش استفاده‌کرد، مگر در موارد خاص مانند پالایشگاههای مواد نفتی و با کسب مجوز از مسئولین اجرایی ذیربط.
        ماده24ـ تابلوی‌علایم و اتیکتهای‌ایمنی بایستی در محل نصب‌شده از آسیبهای احتمالی، خراشیدگی و سایش، امواج ماورای بنفش، گرد و غبار، پاشش مواد شیمیایی و روغنها، رنگ پریدگی و سایر آسیبها محافظت‌شوند. درصورتیکه ناگریز به ‌استفاده از تابلوی‌علایم یا اتیکتهای ایمنی در شرایط فوق‌الذکر باشند، باید در تهیه و ساخت آنها از مواد مقاوم استفاده شود.
        ماده25ـ پایه‌ها، لوله‌ها، بستها، پیچ و مهره‌ها و صفحات تابلوی علایم ایمنی باید در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند.
        ماده26ـ تابلوهای علایم ایمنی باید تا حدممکن نزدیک به خطرات مربوطه و در فاصله مشاهده ایمن نصب گردند، به نحوی که مخاطب فرصت انجام عکس‌العمل و اقدام مناسب را داشته‌باشد.
        ماده27ـ نصب بیش از 3 تابلو از علایم ایمنی مختلف، در یک مکان و در مجاورت یکدیگر ممـنوع می‌باشد. (وجود تـابلوهای علایم ایمنی فراوان و بیش از اندازه موجب بی‌اعتنایی و عدم بذل توجه کافی مخاطبین می‌گردد).
        ماده28ـ تابلوهای علایم ایمنی بایستی در معابر و گذرگاههای منتهی به محل خطر بطور مطمئن نصب شوند تا افراد قبل از ورود به محل خطرناک و مواجهه با آن از وجود خطر احتمالی مطلع شده و اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را به انجام رسانند.
        ماده29ـ نصب تابلوی علایم ایمنی در محل‌های خطرناک مانند لبه پرتگاهها، انبارها، محلهای عبور و مرور، محل ذخیره مواد خطرناک و سایر مکانهایی که احتمال وقوع حادثه را داشته‌باشد، الزامیست.
        ماده30ـ نصب تابلوی علایم ایمنی بر روی تیرهای برق یا درختان، صخره‌ها و سایر عناصر طبیعی و نیز در محل پنجره یا درب، روزنه‌ها، بازشوها و نورگیرها، کانالهای تهویه و همچنین در  مسیرهای عبور کارگران مانند: پلکانها، نردبانها و راههای خروج اضطراری که مانع عبور و مرور افراد می‌گردد، ممنوع بوده، همچنین نصب آنها باید به گونه‌ای باشد که هیچ بخشی از سطح یا پایه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجی‌ها نگردد.
        ماده31ـ ترسیم تابلوهای علایم ایمنی با رنگ و یا مواد دیگر بطور مستقیم روی دیوار یا سایر عناصر ساختمانی و طبیعی مانند درخت و صخره بصورتی که قابل برچیدن نباشد، ممنوع است.
        ماده32ـ چیدمان وسایل و ماشین‌آلات درون کارگاهی بایستی به نحوی باشد که مانع رویت کامل تابلوهای علایم ایمنی نگردد.
        ماده33ـ قرارگرفتن هرگونه مانعی درمقابل تابلوی علایم ایمنی در محوطه بیرونی و بازکارگاه از جمله: درخت، بوته، علف هرز و پوشال، وسایل نقلیه، ابزار و ماشین‌آلاتی که منجـر به عدم دید کامل این تابلوها می‌شوند، ممنوع است.
        ماده34ـ تابلوهای علایم ایمنی باید به گونه‌ای نصب شوند که احتمال هرگونه سقوط و یا جابجایی آنها بصورت کنده‌شدن، لرزش یا چرخش توسط جریان هوا و یا کارکرد دستگاهها وجود نداشته‌باشد.
        ماده35ـ در نصب تابلوهای علایم ایمنی باید از ایجاد سکوها، سوراخها و درزهای غیرمعمول که محل جمع شدن گرد و غبار و بوجودآمدن لانه پرندگان و انبار تجهیزات و وسایل اضافی شود، اجتناب کرد.
        ماده36ـ بر روی تابلوهای علایم ایمنی و یا در نزدیکی و مجاورت مکانهایی که این علایم نصب می‌شوند، نبایستی جملات یا عباراتی نوشته شود و یا پوسترها، اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها یا پارچه نوشته‌هایی قرار گیرند که مانع دیده شدن تابلوی علامت ایمنی شده و یا مطالب روی آنها با مفهوم علامت ایمنی تناقضی داشته‌باشند.
        ماده37ـ اتیکت‌ها بایستی در مواقع ضروری بر روی بخش‌های خطرناک ماشین‌آلات و تجهیزات، نصب و تا زمان حضور خطر بصورت دائمی بر روی آنها استفاده شوند. در سایر مواقع تنها بعنوان یک ابزار موقتی برای هشدار شرایط، ابزار، تجهیزات و تشعشعات خطرناک بوده و نبایستی آنها را به عنوان یک ابزار پیشگیری و هشدار کامل در نظر گرفت.
        ماده38ـ اتیکتهای‌ایمنی دائمی نصب‌شده بر روی موقعیت‌های خطرساز و هشداردهنده ماشین‌آلات بایستی از جنسی باشند که دوام کافی داشته و از رنگ ثابتی برخوردار باشند که انتخاب مواد مصرفی در تهیه آنها و نیز روش چسبانیدن آنها در محلهای مورد نظر باید براساس شرایط محیطی و سایر مقتضیات مکانی که دستگاه مدنظر در آن قراردارد، صورت پذیرد.
        ماده39ـ در مواقعی که از اتیکتها به عنوان ابزار موقتی برای هشدار خطر استفاده می‌شود، ضروری است سریعاً نسبت به علایم ایمنی دائمی در محلهای مورد نیاز اقدام گردد.
        ماده40ـ در خصوص اتیکتهای بکاررفته بر روی دستگاهها و ماشین‌آلات، بایستی رنگ اصلی اتیکت ایمنی مخالف رنگ سطحی که بر روی آن چسبانیده می‌شود، باشد. در غیر اینصورت باید از اتیکتهایی استفاده شود که دارای خطوط حاشیه‌ای با رنگی مخالف با سطح مدنظر می‌باشند.
        ماده41ـ اتیکت‌ها باید به محلی که تا حدممکن و ایمن به خطرات مربوطه نزدیک بوده و بر روی موقعیتهای خطرساز و هشداردهنده ماشین‌آلات و یا در منطقه کنترل ماشین و با یک ابزار مناسب همچون: زنجیر، سیم و ریسمان آویخته شوند. در مواقع لزوم باید برای استحکام بیشتر در مکان مدنظر چسبانیده و یا آنها را پرچ نمود تا از جابجایی و گم‌شدن غیر عمدی آنها جلوگیری شود.
        ماده42ـ نصب بیش از حد اتیکتها بر روی ماشین‌آلات، بویژه در محلهایی که از ضرورت چندانی برخوردار نمی‌باشد، ممنوع بوده و بکارگیری بیش از 7 اتیکت ایمنی در یک منطقه خاص از هر ماشینی مجاز نمی‌باشد، مگر در صورتیکه به تشخیص مسئولین مربوطه ماهیت کار با ماشین مربوطه اقتضای بکارگیری اتیکتهای بیشتری را بنماید.
        تبصره ـ در مواردی که با توجه به خطرات موجود بر روی دستگاه، تعداد اتیکتهای مورد نیاز بیش از 7 عدد پیش‌بینی می‌شود، در مورد خطراتی که از اهمیت کمتری برخورداربوده و در ضمن اتیکت‌گذاری هم نشده‌اند بایستی در کتاب‌راهنمای همراه ماشین‌آلات به آنها اشاره شود و همچنین باید از اتیکتی مبنی بر همین مطلب یعنی: « به کتاب راهنمای کاربران مراجعه نمایید.» بر روی دستگاه استفاده نمود.
        ماده43ـ کلیه سازندگان ماشین‌آلات مکلفند در هنگام تهیه اتیکتهای ایمنی نصب شده بر روی ماشین‌آلات، تاریخ تعویض آن را در حاشیه اتیکت مربوطه درج نمایند.
        تبصره1ـ کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از به پایان رسیدن تاریخ مصرف درج شده بر روی اتیکتها نسبت به تعویض آنها از طریق کارخانه یا شرکت تولیدکننده یا عرضه‌کننده ماشین‌آلات مربوطه و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
        تبصره2ـ در مواردیکه کارفرمایان نسبت به نصب اتیکتهای ایمنی جدید در محلهای موردنیاز بر روی ماشین‌آلات اقدام می‌کنند، مکلفند تاریخ تعویض اتیکتها را نیز مشخص نمایند.
        تبصره3ـ در صورتی که برحسب شرایط، اتیکت ایمنی بکاررفته مدتی قبل از زمان انقضاء، ناخواناشده و یا از بین رفته‌باشد، کارفرما مکلف است در اسرع وقت نسبت به تعویض آن و سفارش اتیکتی جدید اقدام نماید.
        فصل سوم ـ الزامات قانونی و وظایف کارگر و کارفرما
        ماده44ـ استفاده از تابلوهای علایم و اتیکتهای ایمنی در کلیه محلها، ماشین‌آلات و مکانهای که امکان حذف و از بین بردن و یا کنترل خطرات از سایر روشها (مثل: کنترلهای مهندسی، استفاده از سیستم‌های ایمن، حفاظ‌گذاری و ...) برای کارفرما مقدور نمی‌باشد، ضروری است.
        ماده45ـ نصب علائم و اتیکتهای ایمنی ذکرشده در این مقررات نمی‌تواند جانشین اقدامات لازم دیگر جهت کنترل و پیشگیری مانند نظارتهای مهندسی، اصلاح روشهای کاری و ایجاد شرایط کار بی‌خطر شود، لذا کارفرمایان مکلفند کلیه موارد ایمنی را رعایت کرده و در صورت نیاز از علایم ایمنی استفاده کنند.
        ماده46ـ کارفرما موظف است نظارت نماید تا تابلوی علایم طبق مقررات در محل خود نصب و نگهداری شوند.
        ماده47ـ کلیه علایم ایمنی جدید و نیز علایم قبلی که قرار است جایگزین شوند، باید مطابق با مندرجات مفاد این آیین‌نامه باشند.
        ماده48ـ کارفرما مکلف است به نحو مقتضی آموزشهای لازم نسبت به مفهوم کلیه علایمی که در نقاط مختلف کارگاه نصب شده‌اند را به کارگران ارائه داده و نیز اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه‌ای که در زمان مواجهه با علامتهای ایمنی برای جلوگیری از وقوع خطر ضروری می‌باشد را به آنان بیاموزد.
        ماده49ـ کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات و ماشین‌آلات داخل کشور و نیز واردکنندگان ماشین‌آلات خارجی بایستی اطلاعاتی را که به درک بهتر مفاهیم اتیکتهای ایمنی کاربردی بر روی قسمتهاو اجزای خطرناک و مورد نیاز ماشین‌آلات کمک می‌نماید را همراه مدارک راهنما، برگه‌های اطلاع‌رسانی، برشورها و کتابچه‌های دستورالعمل کار با آنها به خریداران ارائه نمایند.
        ماده50 ـ با توجه به جنس خاص اتیکتها، ارائه نسخه‌ای اضافی از اتیکتهای ایمنی کاربردی بر روی محصول یا دستگاه به همراه سایر مدارک مربوطه توسط تولیدکنندگان داخلی الزامی می‌باشد.
        ماده51 ـ در مکانهایی که از علایم ایمنی، حفاظ‌ها و یا سایر ابزار حفاظتی مناسب بر روی ماشین‌آلات استفاده‌شده، الزامی به کاربرد اتیکتها نمی‌باشد.
        ماده52 ـ با تغییر شرایط و از بین رفتن احتمال خطر یا شرایط خطرساز در کارگاه و یا پایان مراحل کار لازم است به منظور جلوگیری از گمراه شدن کارگران، علایم نصب‌شده، سریعاً بطور ایمن پوشانده‌شده و یا جمع‌آوری گردند.
        ماده53 ـ کارفرما مکلف است تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی را در زمانهای لازم تمیزکرده و به دقت از آنها نگهداری نماید تا محتوای آنها به آسانی قابل رؤیت باشد.
        ماده54 ـ کلیه کارگران موظف به حفظ و نگهداری از علایم ایمنی تهیه شده توسط کارفرما در حیطه وظایف و مسئولیتهای خویش می‌باشند.
        ماده55 ـ کارفرما مکلف است تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی را در مواقع لزوم، تعمیر و یا تعویض نماید.
        ماده56 ـ بازدید از تابلوها توسط مسئول مربوطه به منظور پایداربودن، استحکام و ایمنی تابلو و سازه آن باید حداقل در مراحل زیر انجام گیرد:
        الف ـ قبل از شروع به استفاده از آن
        ب ـ پس از هرگونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده از آن
        ج ـ پس از وقوع باد شدید، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری تابلوها مورد تردید قرارگیرد.
        ماده57 ـ درخصوص دربهای خروج اضطراری، این دربها بایستی با علامتهای خروج واضح و قابل‌رؤیت مشخص شوند و فاقد هرگونه نشانه یا علامتی غیر از علامت خروج باشند. همچنین دربهای مجاور دربهای اصلی خروج اضطراری که به سمت مسیرهای خروجی منتهی نمی‌شوند، بایستی مشخص شده و بر روی آنها از علایم نشان‌دهنده این امر استفاده‌شود.
        ماده58 ـ از تاریخ تصویب و اجرای این آیین‌نامه، طراحی، چاپ، انتشار، واردات و ساخت هرگونه تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی مربوط به کارگاههای مشمول قانون کار منوط به کسب مجوز از شورای عالی حفاظت فنی (مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورای عالی حفاظت فنی) خواهدبود.
        تبصره ـ نظافت، تعمیر و تعویض تابلوی علایم ایمنی در صورتیکه مغایرتی با مشخصات مجوز نداشته‌باشد، نیازی به اخذ مجوز جدید ندارد.
        ماده59 ـ براساس ماده 95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه بوده و کارگران نیز برابر تبصره2 ماده فوق‌الذکر موظف به رعایت مفاد تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی می‌باشند.
        ماده60 ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 60 ماده و 18تبصره و به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 31/5/1386 شورای عالی حفاظت فنی مورد تأیید و در تاریخ 15/11/1386 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی (آقای دکتر محمد جهرمی) رسیده‌است.

 

تهیه کننده :عباداله رنجبر کارشناس بهداشت حرفه ای

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در شنبه بیست و نهم اسفند 1388 و ساعت 10:37 |

براستي رسيدن اين عيد سعيد باستاني همراه با روئيدن جوانه ها و درختان و نو شدن جسم ها و جانهاي عاشقان را تبريک و تهنيت  می گوييم . دلهامان را نزديک ، دستهامان را به همديگر بدهيم و در سال جديد با ياري هم منظري زيبا و زندگي خاطره انگيز خلق کنيم .

سايه حق
سلام عشق
سعادت روح
سلامت تن
سرمستي بهار
سکوت دعا
سرور جاودانه
اين است هفت سين آريايي تقدیم شما باد.
نوروز مبارک

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در شنبه بیست و نهم اسفند 1388 و ساعت 9:54 |

حوادث ناشي از كار

عوامل زيان آور شيميايي محيط كار
ايمني حريق
روشنايي
گرما - سرما
كليات بهداشت كار
صدا

ارتعاش

وسايل حفاظت فردي
ايمني ماشين آلات
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه نهم اسفند 1388 و ساعت 14:41 |
اول ایمنی،بعد کار!!!
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در شنبه هشتم اسفند 1388 و ساعت 12:13 |
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در شنبه هشتم اسفند 1388 و ساعت 12:10 |
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در شنبه هشتم اسفند 1388 و ساعت 12:7 |
View ImageGo to fullsize imageView Imageطریق نادرست طریق درست
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در پنجشنبه ششم اسفند 1388 و ساعت 15:24 |

کالیبراسیون پمپ بااستفاده از فلومتر حباب صابون

روتامتر داخل پمپ وسیله ای با دقت کم است و نمی توان از آن برای تعیین فلوی عبوری پمپ استفاده کرد.این وسیله فقط به صورت تقریبی کار می کند. فلوی عبوری باید با یک وسیله مانند فلومتر حباب صابون که یک وسیله اندازه گیری اولیه است باید اندازه گیری شود البته به شرط آنکه تغییر شکل نداده باشد .البته میتوان از روتامتر نیز برای این کار استفاده کرد به شرطی که توسط وسیله ای مثل فلو متر کالیبره شده باشد روتامتر دقیق مانند یک فلو متر توانایی بیان صحیح و معقول را دارد . اما باید دانست که روتامتر باید طی دره های خاصی کالیبره شود .

لوازم مورد نیاز

یک پمپ نمونه بردای هوا که توصیه می شود فلوی عبوری در حد متوسط باشد .

یک وسیله آزمایش کننده فلوی هوا مانند فلومتر حباب صابون

یک وسیله برای اندازه گیری زمان مانند کرنومتر

انجام نمونه بردار یمتوسط تعیین شده

سایر تجهیزات لازم

یک شرایط نمونه گیری مناسب همان طور که در روش نشان داده شده است آماده کنید ( راهنمایی عملکردی آماده سازی را نگاه کنید ) مطمئن باشید که نمونه گیری در حالت مناسب قرار دارد ( جریان کم یا زیاد ) برای سرعت جریلن مطلوب و هر گونه ویژگی لازم جریان در محل با لوله قابل انعطاف خروجی واسط نمونه گیر را به ورودی سمپلر متصل کنید (کاست نوار - لوله جذب کننده – لیمپایمر – غیره ) ورودی نمونه گیری مدیوم به خروجی ( بخش بالای ) نوار فلو و متر وصل کنید .

سر ساینده را از بازوی پایین فلو متر بردارید. سمپلر را روشن کنید در حالیکه سمپلر آماده است مکرراً برآمدگی ساینده را در پایه شیشه فلو متر فشار دهید تا اینکه صابون همگن وارد لوله شود و در ستون بالا رود . چندین حباب وارد لوله کنید درونش را مرطوب کنید تا صابون به گونه ای موفقیت آمیز در طی لوله حرکت کند پدیده حباب صابون را همان طور که از خطوط حجم که در لوله شیشه ای عبور می کند مشاهده کنید یک گام شما ( کرنومتر ) یا وسیله اندازه گیری زمان استفاده کنید. وقت طول کشیده برای عبور یک حباب صابون منفرد از یک خط حجمی به دیگر را اندازه گیری کنید این زمان عبور به همراه حجم خط کشی شده در لوله سرعت جریان را نشان می دهد .

                                                                                

حجم حباب عبور کرده  Flow Rate =

زمان                           

 

کنترل تنظیم فلو را بر روی سمپلر استفاده کنید. سرعت جریان را  افزایش  یا کاهش دهید تا به جریان دلخواه همان طور که در نمونه گیری  اختصاص یافته نزدیک شوید . چندین اندازه گیری و تنظیم ممکن است .

سرعت جریان دلخواه میسر گردد . به گونه دقیق سرعت جریان با آنچه در متن آمده است مچ شود .

اندازه گیری سرعت جریان : هنگامیکه سرعت جریان دلخواه بدست آمده است حداقل 3 بار با استفاده از روش های سرعت جریان را اندازه گیری کنید . دراین زمان کنترل تنظیم جریان را دستکاری نکنید . معدل نتایج را بگیرید . این مقادیر تعدیل شده را به عنوان سرعت جریان پیش نمونه ثبت کنید .

هنگامیکه آماده نمونه گیری هستید یک ترتیب نمونه گیری مثل آنکه برای اندازه گیری کالیبره کردن جریان است استفاده می شود  آماده کنید

یک واسطه نمونه گیری جدید استفاده کنید از همان نوع واسطه نمونه گیری که باید استفاده کنید تا جریان را اندازه گیری کند هنگامیکه نمونه گیری کامل شده است واسطه نمونه گیری را به یقه کارگر متصل کنید و نمونه گیر را به کمربند کارگر وصل کنید .

سمپلر مدیوم را آماده کنید و زمان شروع را ثبت کنید .

بعد از نمونه گیری : در آخر دوره نمونه گیری سمپلر را خاموش کنید زمان پایان را بنویسید . واسطه نمونه گیری را بردارید ، به گونه ای مناسب آن را محکم کنید و اطلاعات مربوط به نمونه گیری را بنویسید .

بررسی مجدد جریان : 2 بار واسطه نمونه گیری را که استفاده می شود با سرعت جریان نمونه گیر را اندازه گیری کند ، را متصل کنید .

اگر ممکن نبود یک واسطه جدید استفاده کنید – فلو متر استفاده کنید . سرعت جریان را مطابق دستورات مشخص شده در مرحله 3 اندازه گیری کنید . این مقادیر تعدیل شده را به عنوان سرعت جریان بعد از نمونه گیری ثبت کنید .

سرعت جریان قبل و بعد از نمونه گیری مقایسه کنید تا مطمئن شوید این دو سرعت بیش از 0.5 درصد با هم فرق کند .

 میانگین سرعت جریان قبل و بعد نمونه گیری را به همراه دیگر اطلاعات مربوطه را به آزمایشگاه گزارش کنید .

مقدمه

فنون کالیبراسیون دستگاه ها : *
به طور كلي كاليبراسيون به سه روش قابل اجراست. روش اول كاليبراسيون براي به دست آوردن خطا و ثبت نتايج حاصله است. روش دوم كاليبراسيون روش اول را در برگرفته و علاوه بر آن نتايج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقايسه شده و وضعيت وسيله نيز از جهت قبول يا رد آن مشخص مي شود. روش سوم كاليبراسيون روش دوم را دربرگرفته و تنظيم، تعمير يا حذف خطاي ايجاد شده را نيز دربرمي گيرد.

تعيين فواصل زماني كاليبراسيون مجدد*
تعيين حداكثر زمان فواصل كاليبراسيون دورهاي دستگاههاي اندازه گيري يكي از عناصر مؤثر در يك نظام كاليبراسيون است. عوامل زيادي در تعيين اين زمان مؤثرند كه مهمترين آنها موارد زير است:
1- نوع وسيله (دستگاه)
2- پيشنهاد و توصيه كارخانه سازنده
3- روند دادههاي به دست آمده از روي سوابق كاليبراسيونهاي قبلي
4- سوابق تعمير و نگهداري دستگاه
5- طول زمان استفاده، تعداد دفعات استفاده و چگونگي استفاده از دستگاه
6- ميزان گرايش به فرسودگي و تغيير تدريجي ويژگيهاي مترولوژيكي با گذشت زمان
7- تعداد دفعات و كيفيت بازرسي تجهيزات در داخل سازمان
8- تعداد دفعات تست ضربدري دستگاه با دستگاههاي ديگر به ويژه در مورد استانداردهاي اندازهگيري
9- شرايط محيطي (دما، رطوبت، ارتعاش و غيره)
10- دقت اندازه گيري مورد نظر

پس از انجام كاليبراسيون براي كنترل و حصول اطمينان از انجام عمليات كاليبراسيون برچسبهاي كاليبراسيون بر روي وسيله اندازه گيري شده، نصب مي شوند. كليه دستگاههاي تست، بازرسي و آزمون بايد داراي برچسب كاليبراسيون باشند تا تعيين شود كه دستگاه توسط آزمايشگاه كاليبراسيون بازرسي و كاليبره شده است. بر روي برچسب كاليبراسيون حتماً بايد تاريخ كاليبره و انقضاي اعتبار آن قيد شود، مهر آزمايشگاه كاليبره كننده بر روي آن باشد و در جايي كه به وضوح ديده مي شود، نصب گردد.
برچسبهاي كاليبراسيون داراي انواع مختلفي هستند:
1- برچسب مخصوص استانداردهاي اوليه به رنگ قرمز
2- برچسب مخصوص استانداردهاي ثانويه به رنگ طلايي
3- برچسب مخصوص استانداردهاي كاري به رنگ سبز
4- برچسب مخصوص كليه دستگاههاي متفرقه به رنگ سفيد
5- برچسب No CALIBRATION REQUIRED NCR مربوط به تجهيزاتي كه نياز به كاليبراسيون ندارند.
6- برچسب CALIBRATION BEFORE USE CBU مربوط به تجهيزاتي كه به ندرت استفاده مي شوند.

روتامتر**

وسیله استوانه ای ،ددارای شناور بوده که آزادانه در داخل لوله استوانه ای بالا و پایین میرود.جریان هوا از پایین وارد شده و باعث می شود که شناور به سمت بالا حرکت کند.محل تعادل شناور محلی است که فشار اعمال شده از سوی جریان هوا از پایین برابر با نیروی وزن شناور گردد. ارتفاع شناور درون لوله گویای فلوی جریان خواهد. شناور دارای اشکال گوناگونی است.روتامترهای معمولی دارای دقتی حدود5% هستند. و انواع بلند و بزرگ آن از دقت بیشتری برخوردارند.روتامترها هم در آزمایشگاه و هم در نمونه برداری از متداولترین وسایل اندازه گیری فلوی مواد هستند.

روتامترها به وسیله ی استانداردهای اولیه (مانند فلوی حباب صابون)یا وسایل استاندارد میانی کالیبره می شوند. این وسایل در مقیاس های کوچک از چند میلی لیتر تا 5لیتر  درنمونه های فردی و در مقیاس های بزرگتر برای نمونه برداری های محیطی استفاده می شود.

روتامترها باید تحت همان شرایطی از فشار و دما که مورد استفاده قرار می گیرند،کالیبره شود.در صورتی که از روتامتری برای شرایط معینی از نظر دما و فشارکالیبره شده در شرایط دیگری استفاده با استفاده از رابطه زیر تصحیحات لازم باید انجام گیرد.

 عدم تصحیح لازم یکی از متداول ترین خطاهایی است که در هنگام استفاده از روتامترها بروز می کند.

فلومتر حباب صابون**

ساده ترین نوع پیستون بدون اصطحکاک فلومتر حباب صابون است.این وسیله یک سیلندر آزمایشگاهی شبیه بورت بوده که جهت کالیبره کردن حجم های مختلف(مقادیر کم100میلی یا200میلی)تا مقادیر زیاد حدود 1لیتر مورد استفاده قرار می گیرد. سطح داخلی این وسیله توسط محلول دترژنت مرطوب شده و وسیله مکش هوا که هدف ما کالیبراسیون آن است توسط یک شیلنگ رابط به یک انتهای آن وصل می شود.با فشردن پوار که در انتهای پایین استوانه است حباب صابون ایجاد می شود.حباب تشکیل شده با هوای سیلندری که در حال مکش است به سمت بالا حرکت می کند.در این حالت حباب به صورت یک پیستونت بدون اصطحکاک عمل می کند یا دانستن حجمی که حباب صابون در مدت زمان معینی طی می کند( به وسیله کرنومتر)فلوی هوای محاسبه می شود. دقت فلومتر حباب صابون1%است.هر چقدر فلو بیشتر شود از دقت آن کاسته می شود. فلو متر حباب صابون دارای حجم مختلفی است(50تا1لیتر یا بیشتر)در صورتی که حجم آن مشخص نباشد از رابطه زیر استفاده می شود. بیشترین کاربرد آن برای کالیبراسیون پمپ نمونه برداری فردی است که دارای یک زائده کناری است که جهت انتقال به نمونه بردار به منظور ایجاد شرایط واقعی نمونه برداری می باشد.

کالیبراسیون روتامتر پمپ توسط فلومتر حباب صابون           

وسایل مورد نیاز :

 پمپ نمونه برداری

بورت حباب صابون

پوار محتوی مایع دترژنت

 نمونه بردار

شیلنگ رابط

کرنومتر

شمای مدار کالیبراسیون به شکل زیر است:                         

روش انجام آزمایش :

در ابتدا فلومتر را آماده می کنیم به این طریق که مقداری آب صابون درون پوار می ریزیم  و آن را به انتهای فلومتر وصل می کنیم باتکان دادن و سرازیر کردن فلومتر و ایجاد حباب اصطکاک درون آن ار از بین می بریم در این هنگام با شیلنگ رابط ورودی پمپ(مکنده) را به خروجی فلومتر وصل می کنیم. به ورودی فلومتر نیز نمونه بردار را وصل می کنیم در نهایت پمپ راروشن کرده و آن را روی دبی مد نظر(در اینجا 1.5 لیتر )تنظیم می کنیم که این  دبی، دبی ظاهری است. سپس با فشار دادن پوار محتوی آب صابون و ایجاد یک حباب در بورت ، زمان عبور حباب را از حجم مشخصی از بورت (50تا 100 سی سی )اندازه می گیریم .  برای افزایش دقت این کار را 3 بار تکرار می کنیم.اکنون می توان با تقسیم کردن حجم (50 سی سی ) بر زمان اندازه گیری شده فلوی واقعی را به دست آورد . (البته چون این آزمایش را 3 بار انجام داده ایم می توان برای سهولت کاراز زمان میانگین بگیریم.)

د رمرحله بعدی همین کار را می توان تکرار کرد و تنها دبی را می توان تغییر داد(2لیتر)و در مرحله نهایی حجم دیگری(3لیتر) راانتخاب کرد.

محاسبات

نمودار

در نهایت با استفاده از داده های جدول فوق میتوان نمودار ضریب خطای کالیبراسیون رت رسم کرد.

بحث ونتیجه گیری

کالیبراسیون پمپ حایز اهمیت بسیار است .فرایند کالیبراسیون پمپ علاوه بر اینکه توسط فلومتر حباب صابون انجام می شود توسط گاز متر نبز این کار را می توان انجام داد.اما در مورداستفاده از فلومتر با توجه به تجربه حاصله بهترین دبی، دبی است که تا حد امکان کم باشد. از طرفی اگر دبی های انتخاب شده تا حد امکان به هم نزدیکتر باشند پرت زمانی کمتری داریم و می توان ابراز کرد که ضریب خطایی با دقت بیشتری را به دست آورده ایم .البته این نکته نیز باید ذکر شود که هر چقدر فلومتر بزرگتر باشد دقت کار نیز بیشتر می باشد.

منابع و ماخذ

*)سایت جامع دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد دزفول

**)کتاب آشنایی با وسایل نمونه برداری از آلاینده ها(دکتر چوبیبنه)

...............................................................................................................................

کالیبراسیون فلو و حجم

اندازه گیری دقیق و صحیح فلو وحجم در نمونه برداری حایز اهمیت بسیاری است ،چرا که تراکم آلاینده ها درهوا بر حسب حجم بیان می گردد و طببیعتا هرگونه خطا منجر به اشتباه  در محاسبه تراکم و نتیجتا اشکال در قضاوت و تصمیم گیری صحیح خواهد شد . لذا وسایلی که مورد استفاده قرار می گیرند باید ار دقت بالایی برخوردار باشند که این امر از طریق کالیبراسیون عملی می شود.

به طور کلی  می توان ابزارکالیبراسیون را به سه گروه زیر  تقسیم کرد:

1)وسایل استاندارد اولیه

2)وسایل استاندارد میانی

3)وسایل استاندارد ثانویه

وسایل استاندارد اولیه وسایلی هستند که به طور مستقیم حجم هوا رار بر اساس ابعاد فیزیکی شان می سنجند و تا زمانی که شکل ظاهری این وسایل تغییر نکند نیازی به کالیبراسیون ندارند. بطری ماریوتی و  فلومتر حباب صابون از جمله این وسایل می باشند.

دومین گروه از وسایل کالیبراسیون  وسایل استاندارد میانی می باشند که از آنها برای کالیبره کردن استاندارد های ثانویه استفاده می شود به شرط آن که، خود ،توسط وسایل استاندارد اولیه کالیبره شده باشند. از جمله این وسایل می توان به گاز مترتر و گازمترخشک اشاره کرد.

استانداردهای ثانویه سومین گروه از وسایل کالیبراسیون فلو و حجم می باشند که توسط استانداردهای اولیه و میانی کالیبره می شوند.این وسایل اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند از دقت و صحت بالایی برخوردارند. نمونه بارز این وسایل روتامتر ، وانتوری و اوریفیس می باشد.

به طو رکلی وسایل استاندارد اولیه نیاز به کالیبراسیون ندارند ولی برای کالیبراسیون به کار می روند .وسایل استاندارد میانی ،هم نیاز به کالیبراسیون دارند و هم برای کالیبراسیون وسایل استاندارد ثانویه  به کار می روند ودر نهایت ،وسایل استاندارد ثانویه برای کالیبراسیون وسایل به کار نمی روند.

فلومتر حباب صابون Soap Film Flow Meter

این دستگاه به نام های مختلفی از جمله پیستون بدون اصطکاک Frictionless piston meter /

 Soap bubble flow meter /soap film flow meterنیز معروف می باشد. این وسیله  یک سیلندر استوانه ای شکل شبیه بورت آزمایشگاهی است که جهت کالیبراسیون حجم های مختلف ( مقادیر کم حدود 100 تا 200 میلی لیتر تا مقادیر زیاد حدود یک لیتر ) مورد استفاده قرار می گیرد .

سطح داخلی این وسیله توسط محلول دترژنت مرطوب می شود و وسیله مکش هوا که هدف ما کالیبراسیون آن است توسط شیلنگ رابط به یک  انتهای آن(خروجی)  وصل می شود. به ورودی این دستگاه نیز میتوان نمونه بردار را وصل کرد تا کالیبراسیون درشرایط واقعی صورت گیرد. با فشار دادن پوآر لاستیکی که در انتهای پایینی استوانه قرار دارد حباب صابون ایجاد می شود .حباب تشکیل شده با هوای سیلندر که در حال مکش است به سمت بالا حرکت میکند .در این حالت حباب به صورت یک پیستون بدون اصطکاک عمل می کند که با  دانستن مدت زمان عبور حباب از حجم مشخص، در مدت زمان معین و زمان مشخص شده (توسط کرنومتر) فلوی هوامحاسبه می شود .البته لازم به ذکر است که در زمان کالیبراسیون باید حباب ها تک تک و با فاصله از هم ایجاد شوند .

دقت فلومتر حباب صابون حدود 1% است .معمولا فلومتر ها مدرج می باشند ولی در غیر این صورت می توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم :

 بیشترین کاربرد فلومتر برای کالیبراسیون پمپ نمونه برداری فردی است .

شکل زیر روتامتر 100 سی سی را نشان می دهد.

روتامترRota meter

این وسیله استوانه ای قیفی شکل دارای شناوری است که آزادانه در داخل لوله بالا و پایین می رود . جریان هوا از پایین وارد شده و سبب حرکت شناور به سمت بالا می شود .محل تعادل شناور محلی است که فشار اعمال شده از سوی جریان هوا از پایین برابر نیروی وزن شناورمی  باشد .دیواره روتامتر شفاف و مدرج است تابتوان به راحتی فلوی عبوری را قرایت کرد.شناور آن دارای اشکال گوناگونی از قبیل شاقولی ،استوانه ای،کروی و قرقره ای می باشد که محل قرایت قطور ترین و بالا ترین قسمت شناور است .

در صورتی که روتامتر در  شرایط مشخصی از دما و فشار کالیبره شود و در دما و فشار دیگری استفاده شود باید از رابطه زیر استفاده کرد.                       .شرایط آزمایشگاهی:P1/T1  شرایط نمونه برداری P2/T2 

عدم تصحیح لازم یکی از شایعترین خطا هایی است که در هنگام استفاده از روتاوتر ها بروز می کند.

روتامتر به صورت شماتیک مانند شکل زیر است.

گاز متر تر Wet Test Meter

از یک ظرف استوانه ای شکل تشکیل شده است که در آن یک طبلک 4 یا6 قسمتی وجود دارد که هوا از ورودی وارد شده واز سوراخ های محیطی خارج می شود. این امر سبب پر و خالی شدن متناوب طبلک شده و سبب به حرکت در آمدن آن می شود.گازمتر تر ممکن است نتیجه را به صورت دیجیتالی ویا عقربه ای نشان دهد.این وسیله در دبی های بالا کاربرد ندارد چون سبب ایجاد تلاطم در آب درون دستگاه می شود.دقت این وسیله حدود 5.% است.شکل زیر نمونه از گاز متر تر دیجیتالی است.

کالیبراسیون روتامتر

روتامتر ها یک بار توسط کارخانه سازنده کالیبره می شوند. اما به دلیل تغییرات شرایط محیطی و مدارهای مختلف نمونه برداری ممکن است دچار خطا شده و به کالیبراسیون احتیاج پیدا کنند .کالیبراسیون روتامتر در دبی های مختلف با وسایل مختلفی انجام می شود.در دبی های زیر یک لیتر بر دقیقه با فلو متر حباب صابون ، 1تا1.5 لیتر بر دقیقه با گاز مترتر ودر دبی های بالاتر با گازمتر خشک کالیبره می شود .آنچه که از روی روتامتر پمپ قرایت می شود فلوی ظاهری و آنچه که از طریق فلومتر حباب صابون یا گاز متر تر کالیبره خوانده می شود فلوی واقعی است .

وسایل لازم جهت تهیه مدار کالیبراسیون

روتامتر/ پمپ/ فلومتر حباب صابون ، گازمتر تر کالیبره شده/ شیلنگ رابط/ محلول صابون /زمان سنج

شرح آزمایش

آزمایش اول: کالیبراسیون روتامتر به وسیله فلومتر حباب صابون

روتامتر ،پمپ وفلومتر را با شیلنگ های رابط به هم وصل می کنیم  طوری که ورودی پمپ به خروجی روتامتر و ورودی روتامتر به خروجی فلومتر متصل شود. مایع محلول را از سوراخ کناری به درون پوار که در قسمت پایینی فلومتر است می ریزیم . با روشن کردن پمپ و فشردن پوارچند حباب ایجاد می کنیم تا اصطکاک درونی فلومتر را از بین ببریم و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم . اکنون پمپ را بر روی دبی مد نظر تنظیم می کنیم که این مقدار را از روی روتامتر که قرار است کالیبره شود می خوانیم .با ایجاد کردن حباب و اندازه گیری زمان عبور آن بین دو حجم از فلومتر (مثلا 50 تا 100 سی سی ) کار اصلی خود را شروع می کنیم . اکنون حجم مد نظر را به لیتر تبدیل کرده و طبق رابطه       دبی واقعی را تعیین می کنیم و با استفاده از رابطه  ضریب خطای روتامتر را به دست می آوریم . برای  اطمینان از صحت  آزمایش و افزایش دقت کالیبراسیون  این کار را 3 تا 5 باردر دبی های مختلف تکرار می کنیم ودر نهایت با میانگین گرفتن از آنها ضریب خطای کلی  روتامتر را طبق رابطه  به دست می آوریم. در نهایت پس از انجام محاسبات منحنی ضریب خطای روتامتر را رسم کرده و با درج تاریخ کالیبراسیون و شخص عامل آن را همراه روتامتر نگه داری می کنیم.

آزمایش دوم

کالیبراسیون روتامتر به وسیله گاز متر تر کالیبره شده

روتامتر ،گازمتر تر و پمپ را طوری وصل می کنیم که وردی پمپ به خروجی روتامتر و خروجی گاز مترتر به ورودی روتامتر وصل شود.سپس اندکی پمپ را روشن کرده تا عمل هوا گیری انجام شود و آن را روی دبی مد نظر تنظیم می کنیم . با خاموش کردن پمپ عدد اولیه گاز متر را یاداشت کرده و همزمان با روشن کردن پمپ زمانسنج را به کار می اندازیم . پس از گذشت زمان مورد نظر با خاموش کردن پمپ عدد ثانویه گاز متر را یاداشت می کنیم . در نهایت با استفاده از رابطه **  ضریب خطای روتامتر را به دست می آوریم. این کار را می توان 3 تا 5 بار در دبی های مختلف برا ی حصول اطمینان انجام داد که سرانجام با میانگین گرفتن از آنها  ضریب خطای کل در روتامتر را به دست می آوریم.

جدول محاسبات

 

ضریب خطای کل

ضریب خطا

دبی

واقعی

مدت زمان عبور حباب(ثانیه)

حجم عبوری حباب در فلو متر(50سی سی)

دبی ظاهری

دقیقه/لیتر

 

1.058

 

 

 

1.06

 

1.923

1.69

50 تا 100 سی سی

 

1.8

 

1.56

50 تا 100 سی سی

 

1.60

50 تا 100 سی سی

 

 

1.08

 

 

2.17

1.41

50 تا 100 سی سی

 

2

1.37

50 تا 100 سی سی

 

1.38

50 تا 100 سی سی

 

 

 

1.13

2.5

1.25

50 تا 100 سی سی

 

2.2

 

1.29

50 تا 100 سی سی

 

1.22

50 تا 100 سی سی

 

 

 

1.01

2.63

1.16

50 تا 100 سی سی

 

2.6

 

1.21

50 تا 100 سی سی

 

 

 

1.01

50 تا 100 سی سی

 

 

 

1.01

 

 

3.03

97.

50 تا 100 سی سی

 

3

 

1.03

50 تا 100 سی سی

 

97.

50 تا 100 سی سی

 

 

 

 

 

 

 

 نمودارزیر با استفاده از داده های جدول فوق رسم شده است.

 

این جدول شامل اعداد و محاسبات مربوط به کالیبراسیون روتامتر با فلومتر حباب صابون است. در جدول زیر حجم نهایی بر حسب لیتر و زمان بر حسب دقیقه است. در جدول زیر برای سهولت کار از زمان ها میانگین گرفته شده است.

در این جدول محاسبات مربوط به کالیبراسیون روتامتر با گاز متر تر کالیبره است.

 

این نمودار با توجه به داده های جدول فوق رسم شده است.

ضریب خطا

تجزیه و تحلیل

با توجه به اینکه روتامتر یکی از وسایل پر کاربرد در نشان دادن حجم و دبی در محیط کار است باید از دقت بالایی برخوردار باشد چرا که کوچکترین خطا در کالیبرااسیون آن در مدت زمان نمونه برداری منجر به اشتباه بزرگی در اخذ تصمیم صحیح خواهد شد .در اینجا است که اهمیت کالیبراسیون آن نمایانگر می شود.

همانطور که در توضیحات  اشاره  شده است می دانیم که روتامتر را می توان با وسایلی از جمله فلومتر حباب صابون و یا گاز متر تر کالیبره کرد .

با توجه به نمودار و منحنی مربوط به دو کالیبراسیون در می یابیم که کالیبره کردن روتامتر با گاز متر تر از دقت بالاتری برخوردار است چرا که ممکن است به هنگام زمان گیری در کالیبره کردن با فلومتر شخص از دقت کمی برخوردار بوده و کالیبراسیون دقیقی صورت نگیرد.

 ....................................................................................................................................

کالیبراسیون فلو و حجم

مقدمه:

اندازه گیری دقیق و صحیح فلو و حجم حایز اهمیت بسیاری می باشد،چرا که تراکم آلاینده ها در هوا بر حسب حجم بیان می گردد و طبیعتا" هر گونه خطا منجر به اشتباه  در محاسبه تراکم  و اخذ تصمیم غلط می شود. لذا برای جلوگیری از این خطا از وسایل کالیبراسیون فلو و حجم استفاده می گردد که به طور کلی  می توان این ابزار را به سه گروه زیر  تقسیم کرد:

1)وسایل استاندارد اولیه

2)وسایل استاندارد میانی

3)وسایل استاندارد ثانویه

گرو ه اول یعنی وسایل استاندارد اولیه وسایلی هستند که به طور مستقیم حجم هوا رار بر اساس ابعاد فیزیکی شان سنجش می کنند و تا زمانی که شکل ظاهری این وسایل تغییر نکند نیازی به کالیبراسیون ندارند. بطری ماریوتی و  فلومتر حباب صابون از جمله این وسایل می باشند.

دومین گروه از وسایل کالیبراسیون  وسایل استاندارد میانی می باشند که از آنها برای کالیبره کردن استاندارد های ثانویه استفاده می شود به شرط آن که، خود ،توسط وسایل استاندارد اولیه کالیبره شده باشند. از جمله این وسایل می توان به گاز متر تر و گاز متر خشک اشاره کرد.

استانداردهای ثانویه سومین گروه از وسایل کالیبراسیون فلو و حجم می باشند که توسط استانداردهای اولیه و میانی کالیبره می شوند. این وسایل اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند از دقت و صحت بالایی برخوردارند .نمونه بارز این وسایل روتامتر ، وانتوری و اوریفیس می باشد.

به طو رکلی وسایل استاندارد اولیه نیاز به کالیبراسیون ندارند ولی برای کالیبراسیون به کار می روند .وسایل استاندارد میانی ،هم نیاز به کالیبراسیون دارند و هم برای کالیبراسیون وسایل استاندارد ثانویه  به کار می روند ودر نهایت ،وسایل استاندارد ثانویه برای کالیبراسیون وسایل به کار نمی روند بلکه  فقط کالیبره میشوند.

گاز متر خشک

یکی از وسایل استاندارد میانی گازمتر خشک می باشد . این وسیله همانند کنتور گاز خانگی می باشد.

 شکل زیر شمای ظاهری گاز متر خشک را به نمایش می گذارد:

شکل 1

ورودی Inlet:   خروجی: outlet  اتاقک پسین: back chamber  صفحه:disk

شیر مکانیکی:Valve mechanism    اتاقک پیشینfront chamber:

همانطور که مشاهده می شوداین دستگاه  دارای دو کیسه فابل ارتجاع است که توسط یک شیر مکانیکی مخصوص به هم متصل شده است . زمانی که هوا وارد دستگاه می شود کیسه ها به تناوب پر و خالی می شوندکه تعداد پر و خالی شدن کیسه ها به وسیله یک نماشگر نشان داده میشود و به این ترتیب حجم هوای عبوری اندازه گیری می شود . این وسیله برای دبی های بالا (5 تا 5000 لیتر بر دقیقه ) مورد استفاده قرار می گیرد و برای دبی های پایین دقت کافی ندارد.  برا ی کالیبراسیون گازمتر خشک می توان از گاز متر تر کالیبره شده ویا سایر استاندارد های اولیه استفاده کرد .

چگونه میتوان گاز متر خشک را کالیبره کرد؟

برای کالیبراسون گازمتر خشک باید مدار  گاز متر تر _گازمتر خشک رابه ترتیب مراحل زیر بست :

1)وصل کردن خروجی گاز متر تر به ورودی گاز متر خشک توسط شیلنگ رابط

2) وصل کردن ورودی گاز متر خشک به ورودی پمپ مکنده توسط شیلنگ رابط

در ادامه مطالب، کالیبراسیون به طور کامل توضیح داده شده است.

کالیبراسیون گاز مترخشک((Calibration Of Dray Gas Meter

وسایل مورد نیاز:

1)پمپ مکنده                 

2)گاز متر تر کالیبره شده

3)گاز متر خشک

4)شیلنگ رابط

5)زمان سنج

توضیحات:

در ابتدا شیلنگ رابط را به پمپ، گازمتر تر و گاز متر خشک وصل می کنیم به طوری که: ورودی پمپ به خروجی گازمتر خشک و ورودی گازمتر خشک به خروجی گاز متر تر وصل شود. در هنگام برقراری مدار کالیبراسیون بهتر است که گاز متر تر دور تر از پمپ قرار گیردتا اولا"آب وارد پمپ نشود و ثانیا آب درون گازمتر تر به تلاطم نیافتد.

برای انجام این آزمایش بهتر است فیلتری به ورودی گازمتر تر وصل کنیم تا اگر آلاینده ای در هوا وجود داشت وارد گاز متر تر نشود و با آب درون آن واکنش نداده و به اجزای دستگاه آسیب نرساند.

پس از بستن مدار ابتدا اندکی پمپ را روشن کرده تا عمل هواگیری را انجام داده باشیم . با خاموش کردن پمپ اعداد اولیه دو گازمتر را یاداشت می کنیم و با تنظیم کردن فلو مد نظر در پمپ و را ه اندازی زمان سنج(برای تعیین دبی عبوری)  و پمپ به صورت همزمان  کار را شروع می کنیم. [ دبی مد نظر ما 3.5 لیتر بر دقیقه و2لیتر بر دقیقه می باشد.]

پس از طی زمان مد نظر [در اینجا 2 دقیقه] پمپ را خاموش می کنیم و اعداد ثانویه دو گاز متر را یاداشت می کنیم . بهتر است که برای دقت بیشتر این کار را  سه مرتبه تکرار کنیم.

 در نهایت با استفاده از رابطه زیر ضریب خطای دستگاه را به دست می آوریم :

 

 

K=

K)): ضریب خطای گازمتر خشک                  B1): عدد اولیه گازمتر خشک

  :ضریب خطای گاز متر تر                       A2):عدد ثانویه گاز متر تر

A1): عدد اولیه گاز متر تر                            B2): عدد ثانویه گاز متر خشک  

 

جدول محاسبات:

در جدول شماره یک به محاسبه ضریب خطای گاز متر پرداخته شده است که شامل اعداد اولیه و ثانویه دو گازمتر ، ضریب خطا در مراحل مختلف و میانگین ضریب خطا در دو فلوی 3.5 و2  لیتر می باشد.

جدول شماره دو نیز شامل دبی های عبوری گازمتر خشک در حجم 2و3.5لیتر در مدت زمان 2 دقیقه می باشد .در این جدول V نمایان گر حجم و t نمایانگر زمان می باشد.

جدول شماره 1

جدول محاسبات ضریب خطای گاز متر خشک

 

 

گاز متر خشک

 

 

 

 

 

گاز متر تر کالیبره شده

(K=1.022349) 

 

میانگین

 

عدد ثانویهB2))

(لیتر)

عدد اولیهA1))

(لیتر)  

 

عدد ثانویهA2))

(لیتر)

عدد   اولیهA1))

  (لیتر)

 

1.00511

974283.

20901.8

20895.1

1324.49

1318.11

دبی 3.5

1.05203

20908

20901.8

1330.87

1324.495

 989045.

20914.6

20908

 

1337.26

1330.87

900511.

1.035723

20919.3

20916.1

1342.9

1338.68

دبی 2  

7653.

20922.8

20919.3

1345.52

1342.9

 

 

 

 

جدول شماره 2

       دبی گاز متر خشک =Q

حجم هوای عبوری در دو دقیقه(لیتر)

    دبی پمپ

3.2639

6.5276

حجم 3.5 لیتر (1)

3.2612

6.5225

حجم 3.5 لیتر (2)

3.2638

6.5276

حجم 3.5 لیتر (3)

3.2629

      میانگین دبی در  حجم 3.5لیتر

1.6571

 

  حجم 2 لیتر (1)

1.3392

 

  حجم 2 لیتر (2)

1.4982

      میانگین دبی در  حجم 2 لیتر

 

 

ضریب خطای فلوی پمپ در دبی 3.5 لیتر بر دقیقه به شرح زیر است:

 

=ضریب خطا پمپ

تجزیه و تحلیل

با انجام این آزمایش دریافت می شود که:

1)    دقیقترین روش برای کالیبراسیون گازمتر خشک استفاده از گاز متر تر کالیبره شده می باشد.

2)    برای افزایش دقت خود باید از پمپی استفاده کرد که قبلا کالیبره شده است تا در حین انجام کالیبراسیون با مشکل بر نخوریم .

3)    بهتر در استفاده از گازمتر خشک از دبی های بالا استفاده کنیم زیرادر دبی های پایین از دقت خوبی برخوردار نیست.

 

 

شکل 2

 

 

 

 

 

 

 


روتامتر داخل پمپ وسیله ای با دقت کم است و نمی توان از آن برای تعیین فلوی عبوری پمپ استفاده کرد.این وسیله فقط به صورت تقریبی کار می کند. فلوی عبوری باید با یک وسیله مانند فلومتر حباب صابون که یک وسیله اندازه گیری اولیه است باید اندازه گیری شود البته به شرط آنکه تغییر شکل نداده باشد .البته میتوان از روتامتر نیز برای این کار استفاده کرد به شرطی که توسط وسیله ای مثل فلو متر کالیبره شده باشد روتامتر دقیق مانند یک فلو متر توانایی بیان صحیح و معقول را دارد . اما باید دانست که روتامتر باید طی دره های خاصی کالیبره شود .

لوازم مورد نیاز

یک پمپ نمونه بردای هوا که توصیه می شود فلوی عبوری در حد متوسط باشد .

یک وسیله آزمایش کننده فلوی هوا مانند فلومتر حباب صابون

یک وسیله برای اندازه گیری زمان مانند کرنومتر

انجام نمونه بردار یمتوسط تعیین شده

سایر تجهیزات لازم

یک شرایط نمونه گیری مناسب همان طور که در روش نشان داده شده است آماده کنید ( راهنمایی عملکردی آماده سازی را نگاه کنید ) مطمئن باشید که نمونه گیری در حالت مناسب قرار دارد ( جریان کم یا زیاد ) برای سرعت جریلن مطلوب و هر گونه ویژگی لازم جریان در محل با لوله قابل انعطاف خروجی واسط نمونه گیر را به ورودی سمپلر متصل کنید (کاست نوار - لوله جذب کننده – لیمپایمر – غیره ) ورودی نمونه گیری مدیوم به خروجی ( بخش بالای ) نوار فلو و متر وصل کنید .

سر ساینده را از بازوی پایین فلو متر بردارید. سمپلر را روشن کنید در حالیکه سمپلر آماده است مکرراً برآمدگی ساینده را در پایه شیشه فلو متر فشار دهید تا اینکه صابون همگن وارد لوله شود و در ستون بالا رود . چندین حباب وارد لوله کنید درونش را مرطوب کنید تا صابون به گونه ای موفقیت آمیز در طی لوله حرکت کند پدیده حباب صابون را همان طور که از خطوط حجم که در لوله شیشه ای عبور می کند مشاهده کنید یک گام شما ( کرنومتر ) یا وسیله اندازه گیری زمان استفاده کنید. وقت طول کشیده برای عبور یک حباب صابون منفرد از یک خط حجمی به دیگر را اندازه گیری کنید این زمان عبور به همراه حجم خط کشی شده در لوله سرعت جریان را نشان می دهد .

                                                                                

حجم حباب عبور کرده  Flow Rate =

زمان                           

 

کنترل تنظیم فلو را بر روی سمپلر استفاده کنید. سرعت جریان را  افزایش  یا کاهش دهید تا به جریان دلخواه همان طور که در نمونه گیری  اختصاص یافته نزدیک شوید . چندین اندازه گیری و تنظیم ممکن است .

سرعت جریان دلخواه میسر گردد . به گونه دقیق سرعت جریان با آنچه در متن آمده است مچ شود .

اندازه گیری سرعت جریان : هنگامیکه سرعت جریان دلخواه بدست آمده است حداقل 3 بار با استفاده از روش های سرعت جریان را اندازه گیری کنید . دراین زمان کنترل تنظیم جریان را دستکاری نکنید . معدل نتایج را بگیرید . این مقادیر تعدیل شده را به عنوان سرعت جریان پیش نمونه ثبت کنید .

هنگامیکه آماده نمونه گیری هستید یک ترتیب نمونه گیری مثل آنکه برای اندازه گیری کالیبره کردن جریان است استفاده می شود  آماده کنید

یک واسطه نمونه گیری جدید استفاده کنید از همان نوع واسطه نمونه گیری که باید استفاده کنید تا جریان را اندازه گیری کند هنگامیکه نمونه گیری کامل شده است واسطه نمونه گیری را به یقه کارگر متصل کنید و نمونه گیر را به کمربند کارگر وصل کنید .

سمپلر مدیوم را آماده کنید و زمان شروع را ثبت کنید .

بعد از نمونه گیری : در آخر دوره نمونه گیری سمپلر را خاموش کنید زمان پایان را بنویسید . واسطه نمونه گیری را بردارید ، به گونه ای مناسب آن را محکم کنید و اطلاعات مربوط به نمونه گیری را بنویسید .

بررسی مجدد جریان : 2 بار واسطه نمونه گیری را که استفاده می شود با سرعت جریان نمونه گیر را اندازه گیری کند ، را متصل کنید .

اگر ممکن نبود یک واسطه جدید استفاده کنید – فلو متر استفاده کنید . سرعت جریان را مطابق دستورات مشخص شده در مرحله 3 اندازه گیری کنید . این مقادیر تعدیل شده را به عنوان سرعت جریان بعد از نمونه گیری ثبت کنید .

سرعت جریان قبل و بعد از نمونه گیری مقایسه کنید تا مطمئن شوید این دو سرعت بیش از 0.5 درصد با هم فرق کند .

 میانگین سرعت جریان قبل و بعد نمونه گیری را به همراه دیگر اطلاعات مربوطه را به آزمایشگاه گزارش کنید .

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در سه شنبه چهارم اسفند 1388 و ساعت 17:0 |

اصلي ترين شكل سيليس كريستالي ،كوارتز نام دارد كه در تركيب بيشتر سنگها ديده مي شود مثلا گرانيت 30%سنگ لوح 40%وماسه سنگ تقريبا 100%كوارتز دارد

هدف:

در اوريل 1995 برنامه مشتركي توسط كميته بهداشت حرفه اي سازمان بهداشت جهاني وسازمان بين المللي كار به منظور پيشگيري وحذف بيماري سيليكوزيس به تصويب رسيد كه هدف ازاين  برنامه كاهش ميزان بروز وحذف كامل بيماري تا سال 2030مي باشد اين بيماري موجب مرگ تعداد زيادي از افراد در معرض تماس بين سالهاي 1968تا 1990 در امريكا شده است امروزه همچنان در كشورهاي در حال توسعه در حال پيشرفت است

مشاغل در معرض خطر كدامند ؟

-معدنكاري ،تونل سازي ،تهيه سنگ معدني ،خرد كردن وآسياب سنگ       - توليد سيمان           -صنايع توليد مواد شوينده

-مشاغل توليد كننده پودر سيليس (توليد خمير دندان ومواد شوينده-ريخته گري ،سند بلاست وچاقوتيز كني                   

-حجاري ،سنگ كاري ،سنگ تراشي ومجسمه سازي ،كار ساختماني -راه سازي -صنايع شيشه                                   

روش هاي پيشگيري وكنترل سيليكوزيس

1- پيشگيري اوليه

الف-استفاده از تركيبات جايگزين سيليكا

در اين روش از تركيبات ايمن تر سيليكا استفاده مي شود مثلا در شن زني مي توان از ساير تركيبات مثل پلاستيك ،مس سرباره واكسيد المنيوم استفاده نمود

ب-اقدامات فني ومهندسي

در محل هايي كه تماس با تركيبات سيليكا غير قابل اجتناب است روش هايي مانند مرطوب كردن گردوغبار ، نصب سيستم تهويه موضعي وجمع اوري ذرات گردوغبار محيط براي كاهش ميزان تماس با گردوغبار سيليكا توصيه مي شود

ج –پيشگيري فردي

1- اموزش كارگران شاغل در معرض خطر  2 -شستشوي دستها قبل از خوردن واشاميدن

3-تعويض لباس ها پس از پايان فعاليت كاري روزانه

4-استفاده از ماسك تنفسي مخصوص گردوغبار سيليس(ماسك مدل N95( واموزش نحوه استفاده صحيح از ماسك در مكان هاي الوده به ذرات گردوغبار

2-پيشگيري ثانويه

الف-معاينات بدو استخدام

ب-معاينات ادواري كارگران در معرض گردوغبار

ج-معاينات غربالگري افراد در معرض خطر از طريق راديوگرافي قفسه سينه وتست اسپيرومتري

عوارض بيماري سيليكوزيس:

-فيبروز ريوي منتشره  -افزايش احتمال ابتلا به سل تا 30 برابر             -سرطان ريه                  -بيماري كليوي

-اختلالات سيستم ايمني هومرال (بيماري هاي بافت همبند مثل آرتريت روماتوييد)                                    -بيماري قارچي

درمان :

سيليكوزيس درمان اختصاصي ندارد ودرمان فقط نگهدارنده است

1- جلوگيري از تماس افراد مبتلا با گردوغبار سيليس                          2-پرهيز از كشيدن سيگار خصوصا در محيط كار

3-واكسيناسيون بيماران با واكسن انفلوانزا وپنوموكوك

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در سه شنبه چهارم اسفند 1388 و ساعت 16:57 |
راهنمایی در زمینه ایمنی در منزل

رعایت موارد ایمنی زیر از بروز حوادث در منزل شما پیشگیری می نماید شما اگر در منزل کودک خردسال دارید رعایت موارد زیر میتواند حائز اهمیت باشد

ايمني حمام

 حمام مانند آشپزخانه مي تواند يك مكان خطرناك براي كودكِ شما باشد. موارد زير مي توانند به شما كمك كنند تا سلامت و امنيت كودك خود را تامين كرده و جلوي مشكلات احتمالي را بگيريد.

 - يك قفل محكم را در ارتفاع بالا بر در حمام نصب كنيد و هنگامي كه از حمام استفاده نمي كنيد درب آن را قفل كنيد.

 - ابزار و دستگاههاي تيز را از حمام خارج كنيد. بهتر است تيغها، قيچي ها، سشوار و ساير لوازم از اين قبيل را در اتاق خواب والدين و يا در يك قفسه دور از دسترس كودك نگهداري كنيد.

 - داروها (داروهاي ضداسيد، قرصهاي آهن، لوازم آرايش، محلولهاي دهانشويه و هر محلول شستشو يا ضدعفوني كننده ديگري كه در حمام مي گذاريد) را دور از دسترس كودك و در يك محل امن قرار دهيد.

 - درجه آبگرمكن يا شوفاژ را بالاتر از 50 درجه سانتيگراد قرار ندهيد. هرچه دماي آب پايين تر باشد احتمال بروز سوختگي در هنگام استحمام كاهش پيدا مي كند. در صورت برخورد آب جوش يا داغ با بدن كودك تنها سه ثانيه كافي است تا پوست او به شدت دچار سوختگي شود.

 - هميشه هنگام استحمام ابتدا شير آب سرد را باز كنيد تا احتمال بروز سوختگي كاهش يابد.

 - يك تكه موكت يا حصير غيرلغزنده را براي جلوگيري از سقوط و افتادن در حمام قرار دهيد.

 - هرگز كودك خود را حتي براي يك دقيقه در حمام تنها نگذاريد. در صورتي كه زنگ خانه زده شد و مي خواهيد كه در را باز كنيد يك حوله دور كودك پيچيده و او را با خود ببريد. اگر مي خواهيد كه به تمام تماسهاي تلفني خود پاسخ دهيد يك تلفن سيار به داخل حمام ببريد.

 - به كودك خود ياد بدهيد كه در تمامِ طول استحمام داخل وان حمام بنشيند. شما بايد اين حرف را چندين بار با آرامش تكرار كنيد تا نهايتا نتيجه دهد.

 

 ايمني اسباب بازي ها

 اسباب بازيها گنجينه هايِ دوران كودكي هستند، خصوصا اگر با دقت انتخاب شده باشند. شما مي توانيد موارد زير را در هنگام انتخاب اسباب بازي براي كودك خود در نظر بگيريد و مي توانيد اين موارد را به هر كسي كه مايل است براي كودك شما بعنوان هديه اسباب بازي تهيه كند، يادآوري كنيد.

 - بر بازي كودك خود نظارت كنيد: در حالت كلي بهتر است محل بازي كودك خود را منظم و مرتب نگه داشته و هنگام بازي كودكان بر آنها نظارت داشته باشيد. در صورتي كه شركت تهيه كننده اسباب بازي، اخطارها يا دستورالعملهاي خاصي را ارائه كرده است آنها را رعايت كنيد.

 - اطمينان حاصل كنيد كه اسباب بازي براي كودك مناسب است. آيا اين اسباب بازي با سطح تواناييها كودك شما تطابق دارد؟ بر روي اكثر اسباب بازيها برچسبي وجود دارد كه سن مناسب براي استفاده از اسباب بازي را نشان مي دهد و شما مي توانيد از اين برچسبها به عنوان نقطۀ شروع براي انتخاب اسباب بازي مناسب براي كودك استفاده كنيد.

 هنگام انتخاب اسباب بازيهايي كه تنها براي برخي سنين مناسب هستند، در مورد تواناييها و ميزان رشد كودك خود واقع بين باشيد. برخي اسباب بازيها به گونه اي طراحي شده اند كه بايستي توسط كودك پرتاب شوند؛ يا برخي ديگر از اسباب بازيها قسمتهايي دارند كه از اسباب بازي جدا شده و به اين طرف و آن طرف مي پرد؛ اينگونه اسباب بازيها براي كودكان زير چهارسال و يا حتي براي كودكان زير شش سال مناسب نيستند. همين طور اگر كودك شما هنوز هم اشياء اطرافش را در دهان مي گذارد كه اين حالت ممكن است تا چهار سالگي هم مشاهده شود اسباب بازيهايي را كه قطعات كوچك و ريز دارند به او ندهيد. اين موضوع ساده و به ظاهر بي اهميت ممكن است كودك شما را دچار خفگي كند.

 - در انتخاب اسباب بازي براي كودكان كمتر از سه سال بسيار مراقب باشيد. قطعات اسباب بازي براي كودكان كمتر از سه سال بايد بزرگتر از اندازه دهان آنها باشد تا از احتمال بروز خفگي جلوگيري شود. به ياد داشته باشيد كه بچه هاي كوچك با اسباب بازيهاي بچه هاي بزرگتر هم بازي مي كنند و اين بدان معني است كه اگر كودك يك ساله شما خواهر يا برادر بزرگتر دارد بايد بسيار مراقت باشيد. همينطور وقتي به خانه دوستان يا اقوامي مي رويد كه ممكن است كودكانشان فرزند شما را براي سرگرم كردن به اطاق بازي خود ببرند.

 - به اين فكر كنيد كه آيا اين اسباب بازي بيش از حد سنگين است؟ اگر روي كودك بيفتد او را زخمي مي كند؟ در اين صورت اين اسباب بازي را نخريد.

 - به دنبال اسباب بازيهايي باشيد كه قطعات آن به خوبي به يكديگر متصل شده اند. موهاي عروسك و قطعات كوچك اسباب بازي همچنين گوشه ها و نقاط نوك تيز اسباب بازي را بررسي كنيد. دُمِ اسباب بازيهايي كه به شكل حيوانات هستند بايد بسيار محكم به بدن وصل شده باشند؛ شكافهاي عروسكهاي توپُر و همچنين حيوانات توپُر (كه داخل آنها با مواد مختلف پر شده است) بايد به خوبي دوخته شده باشند و رنگ آنها بايد ثابت باشد. حيوانات توپُر نبايد دكمه، نخ، روبان، چشم مصنوعي يا چيز ديگري كه كودك بتواند آن را كنده و در دهان بگذارد داشته باشد.

 - آيا اسباب بازي وضعيت خوبي دارد؟ اسباب بازيهاي كودكتان را بطور دوره اي براي پيدا كردن فرسودگي يا مشكلات احتمالي بررسي كنيد و اسباب بازيهاي آسيب ديده را دور بيندازيد. اسباب بازيهاي دست دوم را كه دوستان يا اقوام به كودك شما مي دهند يا در خرده فروشي يا جاهاي ديگر خريداري كرده ايد، ممكن است فرسوده يا پوسيده باشند، در اين صورت ممكن است براي كودك شما خطرناك باشند. اسباب بازيهاي نو يا كهنه را بررسي كنيد و دكمه ها، باطري ها، نخها، چشم يا عدسي ها، مهر ها، تكه هاي پلاستيكي يا چيزهاي ديگري را كه كودك مي تواند به راحتي بجود يا آنها را از اسباب بازي جدا كرده و به دهان ببرد جدا كنيد.

 - آيا طناب يا نخي با طول بيشتر از 30 سانتي متر در اسباب بازي به كار رفته است؟ اين نخ مي تواند دورِ گردنِ كودك بيفتد و او را خفه كند. هنگامي كه كودك شما ياد گرفت كه با دستها و پاهايش از مكانهاي مختلف بالا برود چيزهاي متحرك و آويزان را از رختخواب او دور كنيد. خصوصا مراقب اسباب بازيهاي قديمي باشيد. مثلا يك تلفن اسباب بازي كه سيم آن مي تواند براي كودك خطرناك باشد را مي توانيد با مدلهاي جديدتر تلفنهاي بي سيم جايگزين كنيد.

 - سرسره و تابهاي حياط را بررسي كنيد: آيا آنها محكم و سالم هستند؟ بررسي كنيد كه آيا اين اسباب بازيها مي توانند موجب خفگي كودك شوند يا خير.

 - اسباب بازيها را صرفا از بازارها و مغازه هايي كه بدانها اعتماد داريد خريداري كنيد. از عرضه كنندگاني خريداري كنيد كه سابقه و اعتبار مناسبي در فروش اسباب بازيهاي سالم و بي خطر دارند.

 منزل را براي كودكتان ايمن كنيد

  معمولا والدين در مورد حفاظت از كودكانشان در برابر ابتلا به بيماريها سوء استفاده يا كودك ربايي بسيار نگران هستند. اما بسياري از آنها از مهمترين خطري كه مي تواند ايمني و سلامت كودكشان را تهديد كند غافل مي شوند: خانه!

 كودكان از ابتداي تولد تا سن پنج سالگي در معرض آسيبهاي جدي در خانه قرار دارند. هرساله تعد زيادي كودك به علت سوانح و اتفاقات به اورژانس منتقل مي شوند. بسياري از كودكان در منزل دچار جراحت مي شوند و گاهي اين جراحت به حدي شديد است كه بايستي به بيمارستان رسانده شوند. خطر بروز جراحت براي كودكان در دومين سال زندگي بيشتر از ساير مواقع است. افتادن و سقوط عامل نيمي از جراحات هستند؛ و آتش بيشترين تعداد مرگ و مير را موجب مي شود.

 پس بهتر است قبل از اينكه اتفاق ناگواري بيفتد دست به كار شويد و پيش از به دنيا آمدن نوزاد تدبيري براي ايمن سازي منزل بينديشيد. با يك طراحي مناسب و كمي تجهيزات مي توانيد براي زماني كه كودكتان مي خواهد به راه بيفتد آماده شويد. بهترين حالت اين است كه مثلا قبل از شروع خزيدن اقدامات لازم را انجام دهيد و پيش از اينكه كودك كاملا به راه بيافتد تغييرات مناسب را در خانه صورت بدهيد.

 علاوه بر مجموعه از وسايلي كه براي ايمن سازي محيط منزل براي كودكان در بازار موجود است، مهمترين ابزاري كه مي توانيد براي حفظ امنيت كودك خود به كار ببريد نظارت مي باشد. هر چقدر هم از وسايل حفاظتي مناسب استفاده كنيد باز هم بايد به دقت مراقب خطرات احتمالي باشيد.

 اگر مطمئن نيستيد، هرگاه مي خواهيد براي باز كردن در منزل برويد يا به تلفن جواب بدهيد كودك خود را همراه ببريد.

 ايمني عمومي

برخي پيش بيني هاي امنيتي مشخص را مي توان در مورد همه اتاقها انجام داد. برخي از آنها عبارتند از:

 - پوششهاي حفاظتي مناسب براي پريزهايِ برقِ آزاد آماده كنيد. سوئيچها را نيز در حالت خاموش قرار دهيد.

 - با استفاده از بالشتكهاي مناسب گوشه هاي تيز و محكم ميز ناهارخوري يا ساير ميز و صندلي ها را بپوشانيد.

 - خطر احتمالي هر چيزي را كه داخل سطل آشغال يا بازيافت مي اندازيد، در نظر بگيريد. در صورتي كه باطري، گيره هاي كاغذ، كيسه هاي پلاستيكي يا چيزهاي خطرناك ديگر را در سطل مي اندازيد، آن را دور از دسترس كودك قرار داده و يا در قفسه اي قرار دهيد كه كودك نتواند در آن را باز كند.

 - خودكارها، قيچي ها، نامه بازكُن، منگنه يا ماشين گيره زني، گيره هاي كاغذ و ديگر ابرازآلات تيز را در قفسه هاي قفل دار قرار دهيد.

 - آتش يكي از بزرگترين خطراتي است كه كودكان را تهديد مي كند. غالبا كودكاني كه با كبريت يا فندك بازي مي كنند، خانه را به آتش مي كشند. اگر اجاق، بخاري، شومينه يا چيزي از اين قبيل در منزل داريد (كه معمولا در هر خانه يا حتما وسائلي براي پخت و پز و گرمايش وجود دارد) يك كپسول آتش نشاني را در نزديكي آن نگه داريد و آن را به طور مرتب چك و سرويس كنيد. چيزهايي را كه ممكن است نظر كودكتان را جلب كنند در بالاي بخاري قرار ندهيد. كبريتها و فندكها را دور از دسترس و ديد ك%

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 18:25 |
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:44 |

سرطانهاي شغلي

مقدمه:

در سراسر دنيا بسياري از افراد بالغ وبرخي از كودكان ، اكثر ساعت هاي كاري خود را در محل كار سپري مي كنند. افراد در زماني كه درمحل كار حضور دارند، با انواع  مخاطرات روبرو هستند كه تعداد آنها تقريباً به تعداد وانواع مختلف مشاغل است. ازجمله اين مخاطرات مي توان به موارد زير اشاره كرد: مواد شيميايي، عوامل بيولوژيكي ،عوامل فيزيكي، آلرژن ها و... كه مواجهه با اين عوامل پيامدهاي سلامت بسيار گوناگوني منجمله سرطان ها را به همراه دارد.

رشد سريع تكنولوژي و ابداع شيوه ها ومحصولات وخدمات جديد عملاً چهره مخاطرات شغلي را دگرگون نموده ونياز به تحقيق وبررسي عوارض كوتاه مدت ودراز مدت اين مخاطرات را مضاعف كرده است. عوامل خطر متعددي در محيط هاي كاري وجود دارند كه مي توانند ايجاد سرطان نمايند. سالانه بيش از هفت ميليون نفر در اثر سرطان مي ميرند. چهل درصد از اين سرطانها قابل پيشگيري بوده وبا انجام مداخلات موثر درمحيط هاي كاري ميتوان از هرده مرگ ناشي از سرطان يك مورد آن را جلوگيري نمود.(2)

سرطان شغلي 4 تا 20 درصد از موارد سرطاني را تشكيل مي دهد. (3) اين نوع سرطان گروههاي خاصي از جامعه يعني شاغلين  رابيشتر درگير نموده و برخلاف بسياري از مخاطرات ناشي از روش زندگي، مخاطرات شغلي سرطان معمولاً غير ارادي مي باشد. علت سرطان شغلي مواجهه با عوامل سرطان زا در محيط كاري مي باشد. درحال حاضر مواجهه شغلي مهمترين نوع مواجهه انسان با بيش از نيمي از انواع وگروههاي مواد شيميايي وتركيبات مربوط به آنها در محيط كار تلقي مي شود كه برخي از اين مواد توسط آژانس بين المللي تحقيقات سرطان (IARC)  بعنوان مواد سرطان زا طبقه بندي شده اند. در جدول 1 علل اصلي مرگهاي مربوط به سرطان شغلي واحتمال آن (خطر نسبي جمعيت) به تفكيك عوامل شغلي نشان داده شده است.

جدول شماره 1: علل شغلي سرطانها

نوع سرطان

خطرنسبي جمعيت (به درصد)

مثالهايي از مهمترين مواجهات شغلي با عوامل سرطان زا

سرطان ريه

* 13- 3/6

**24

آزبست ، سيليس ، نيكل ، رادون درمحيط بسته، دود حاصل از موتورهاي ديزل، دود سيگار در محيط كار، توليد و تصفيه آرسنيك ، بريليوم، كادميوم، آلومينيوم وكروم، استخراج اورانيوم، گداختن مس، صنايع آهن وفولاد ، كار در تاكستان ، ايزولاسيون وپشت بام ، كارگران آسفالت كار ونقاشان

سرطان مثانه

*19-7

**3/10

2 نفتالامين ، بنزيدين ، 4 آمينوبي فنيل ، ساخت مواد مغناطيسي ، اورآمين ، پي كلروتولئيدين ، رنگدانه كرومات ، انواع رنگ ها ، توليد لاتكس مصنوعي ، روكش لاستيك خودرو ، براق كنندگان ، احياء كاري ، صنايع كابل سازي ، خم كاري لوله گاز

مزوتليوما

*90-85 -**3/71

آزبست

لوسمي

*8/2-8/0

**9/10

تشعشع يونيزان بيروني ، بنزن ، اتلين اكسايد ، صنايع لاستيك سازي ، صنايع ساخت و تعمير كفش وچكمه

سرطان حنجره

*20-15

اسيدسولفوريك ، روغن هاي معدني وآزبست، توليد ترشيجات

سرطان پوست

*6-5/1

تشعشع زياد خورشيد ، قيركاري ، معادن زغال سنگ ، روغن پنبه دانه ، آرسنيك ، روغن هاي معدني ، هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي ، ساخت كك ، كار در تاكستان ، ماهيگيران

سرطان سينوس ، بيني وحلق

*46-33

گرد وغبار نجاري، تركيبات نيكل ، كروم شش ظرفيتي، صنايع ساخت وتعميركفش و چكمه، صنايع توليد ايزوپروپانول با استفاده از چرخه قوي اسيدي، ساخت مبلمان و كابينت ، چوب بري ،فورمالدئيد

سرطان كليه

*3/2-0

توليد كك

سرطان كبد

*1/1-4/0

(فقط براي وينيل كلرايد)

وينيل كلرايد ،عفونت هپاتيت شغلي با ويروس هپاتيت ب ياسي ، كاركنان بهداشتي درماني

 

♦ بررسي استين لند و همكاران در سال 2003

♦♦ بررسي لورمينن و كارجالينن در سال 2001

 

در اوايل سال 1775 ، پرسي وال پرت (Percival pott) ارتباط بين سرطان بيضه در لوله بخاري پاك كن ها وتماس با دود را نشان داد. در اواخر دهه 1960 ، در سوئد شواهدي دال براثبات اين ارتباط پيدا شد چرا كه اقدامات محافظتي براي لوله پاك كن ها تا آن زمان كافي نبود.‌(4) يك قرن بعد (قرن 19) ارتباط بين سرطان مثانه در كارگران در     مشخص گرديد.(5)

 

محدوده نسبي مرگ هاي سرطاني كل جمعيت كه قابل انتساب به مواجهات شغلي باشند، در كشورهاي توسعه يافته بين 4 تا 20 درصد ميباشد. شايعترين انواع سرطانهاي شغلي ، سرطان ريه ، مزوتليوما وسرطان مثانه مي باشد. سرطان شغلي در نزد بعضي از گروههاي شغلي خاص شايعتر است ودر اين افراد احتمال بروز سرطان به مراتب بيشتر از عامه مردم است. بعنوان مثال اگر علت 3 درصد از مرگهاي سرطاني جامعه مربوط به شغل آنها باشد، اين ميزان در كارگران ساده مرد به12 درصد ودركساني كه با عوامل سرطانزا سروكار دارند به 80 درصد مي رسد. (6)

مطالعه جهاني بار بيماريها كه درسال 2002 توسط سازمان بهداش جهاني انجام گرفت، نشان داد كه 30-20 درصد مردان و 20-5 درصد زناني كه درسنين كاري قرار دارند.(بين 64-15 سالگي) ممكن است در محيط هاي كاري درمعرض عوامل سرطان زاي ريوي همچون آزبست ، آرسنيك، بريليوم – كادميوم – كروم – دود حاصل از موتور ديزل – نيكل و سيليس قرار گيرند. دركل دنيا اين مواجهات شغلي عامل 3/10 درصد از سرطانهاي ريه ناي ونايژه را تشكيل مي دهند و حدود 4/2% درصد از لوسمي ها را ميتوان به مواجهات شغلي نسبت داده سرطان شغلي باعث ازدست رفتن 4/1 ميليون سال عمر تبديل شده براساس ناتواني (دالي DALYs) ميگردد كه به ترتيب اولويت مربوط به مناطق : اروپا و اقيانوس آرام غربي – اسياي جنوب شرقي وقاره امريكا مي باشد).(7)

سرطان ريه شايعترين سرطان شغلي است. عوامل وفرآيندهاي شغلي زيادي به عنوان علل شغلي سرطان ريه شناخته شده اند. خطر نسبي ابتلاء به سرطان در مواجهه با آزبست دربين غيرسيگاريها در حدود5 برابر افراد مواجهه نيافته است. (8) در مواجهه همزمان با آزبست وكشيدن سيگار به خطر ابتلا 50 برابر افزايش مي يابد. مواجهه شغلي با رادون خطرسرطان ريه را 20 برابر افزايش ميدهد.(9) . خطر سرطان ريه در مواجهه با هيدروكربن هاي حلقوي متعدد (دربين كارگران گاز – فولاد – زغال سنگ وآسفالت) وآرسنيك معدني (دربين كارگران ذوب فلزات وتوليدكنندگان حشره كش ها) افزايش مي يابد.(10-11)

تماس شغلي با عوامل سرطان زا داراي ويژگي هاي اختصاصي مي باشد كه باديگر عوامل سرطان زا مرتبط با عادات فردي نظير كشيدن سيگار ومشروبات الكلي متفاوت مي باشد. عمده ترين ويژگي هاي اختصاصي عبارتند از:

1-     غير ارادي بودن برخي تماس هاي شغلي (هرچند امكان استفاده از وسايل حفاظت فردي ميتواند از مواجهه بيشتر جلوگيري نمايد.)

2-     ناشناخته بودن برخي عوامل سرطان زا درمواجهه شغلي (نظير وجود برخي مواد سرطانزا درتركيبات شيميايي)

3-     قابل پيشگيري بودن سرطانهاي شغلي با تغيير رفتارهاي فردي نيروي كار

 

در دو دهه اخير برنامه منوگراف IARC ارزيابي سيستماتيك خطرات عوامل سرطانزا بر روي انسان ازتماس هاي شيميايي – فيزيكي ،عوامل بيولوژيكي ،تركيبي وشغلي يامشكوك شغلي بعنوان عوامل سرطانزا ي تسهيل كننده و درچهار گروه تعيين گرديده است. درحال حاضر 21 عنوان مواد شيميايي وتركيبات آنها به استنائ داروها وسموم كه بيشتر آنها شغلي مي باشند در عوامل سرطانزاي گروه 1 طبقه بندي ميشوند.

همچنين 20 عامل طبقه بندي شده درگروه 2A كه احتمال ايجاد سرطان رادر انسان دارد طبقه بندي شده اند.

اين گروه از عوامل اصلي ايجاد سرطان درحيوانات آزمايشگاهي بوده كه شواهد محدودي از سرطانزايي آنها درانسان بدست آمده است.

تعداد بسيار زيادي از عوامل شيميايي درگروه 2B طبقه بندي ميشوند كه ممكن است درانسان ايجاد سرطان نمايند. سرطانزايي اين مواد شيميايي درحيوانات آزمايشگاهي به اثبات رسيده است.

دربرخي منابع عوامل شيميايي به دوگروه كلي سرطانزاي اثبات شده (E) وسرطانزاي مشكوك (S) طبقه بندي مي شوند(. Awood word and P.Bolleta)

 

صنايع ومشاغل مختلفي كه صنعتي وشغلي كه در گروههاي 1 وA2 بعنوان مواد سرطان زا طبقه بندي ميشوند به شرح جدول ذيل مي باشد.(13)

 

گروه 1

گروه 2

عنوان صنايع ومشاغل

ارگان هدف/ سرطان

عنوان صنايع ومشاغل

ارگان هدف/ سرطان

توليد آلومينيوم

ريه - مثانه

ظروف توليد شيشه اي – هنرشيشه سازي

ريه – معده

توليدوآماده سازي كفش وپوتين

حفره بيني – لوسمي

آرايشگران

مثانه – ريه

تبخير زغال سنگ

پوست –ريه – مثانه

توليد ومصرف حشره كش هاي غيرآرسنيكي

ريه – مغز استخوان

توليد كك

پوست – ريه –كليه

پالايش نفت

لوسمي- پوست

معدن سنگ آهن (تماس رادون)

ريه

 

 

ريخته گري آهن وفولاد

ريه

 

 

توليد ايزوپروپانل

حفره بيني

 

 

توليد رنگ

مثانه

 

 

صنعت لاستيك

مثانه – لوسمي

 

 

اسيدهاي قوي شامل سولفوريك اسيد

ريه – حنجره

 

 

 

 

 

 

اصول كلي پيشگيري از سرطان شغلي در محيط هاي كار

1-     كنترل قانونمند عوامل سرطان زاي شناخته شده در محيط كار

2-     جايگزيني عوامل سرطانزا با مواد شيميايي كم خطر و

3-     پايش و كاهش مواجهه با عوامل سرطان زاي شغلي

4-     سازماندهي نظام مراقبت از سلامت كارگران مواجهه يافته با عوامل سرطانزاي شغلي

5-    ارتقا آگاهي كليه كارگران، كارفرمايان و كاركنان بهداشت و كارشناسان بهداشت حرفه اي در زمينه عوامل سرطان زاي شغلي و راههاي شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل سرطان زاي شغلي

6-     ايجاد نظام شناسايي زود هنگام بيماران و سيستم يكپارچه براي ثبت و گزارش دهي موارد سرطان شغلي

7-     توسعه ظرفيت نيروي انساني در رده پزشكان طب كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي در زمينه تشخيص زودرس و پيشگيري اوليه سرطان شغلي

8-     ارتقا سطح كيفي انجام معاينات دوره اي پزشكي در كارگران مواجهه يافته با عوامل سرطان زاي شغلي در محيط هاي كاري

9-      گسترش مطالعات اپيدميولوژيكي سرطان شغلي در كشور

لذا عليرغم وجود رابطه مستقيم بين موارد سرطانزا با برخي سرطانها در بعضي مشاغل و صنايع، متاسفانه امكان تعيين سهم سرطانهاي شغلي در ميان سرطانها مشخص نمي باشد كه اميد است با بهبود كيفيت و كميت معاينات ادواري نيروي كار ، ارتقاي نظام گزارش دهي بيماريهاي شغلي بهبود نظام ثبت سرطان و بكارگيري توصيه ها و راهنمائيهاي بهداشتي توسط كارفرمايان و كارگران مشاهده كاهش اين معضل سلامتي باشيم

 

 

 

منابع:

1-گزارش جهاني سلامت 2002- صفحه 111 سازمان جهاني بهداشت، گزارش جهاني سلامت 2002 موسسه ابن سينا بزرگ چاپ اول

2- kortum.E.world health organization. Gohnet newletter. Issae no.ll-2006

3- brid bord k et al . (1978) estimates of the fraction of cancer in the united states related to occupational factors Bethesda, MD: national cancer institute, national institute for enuiromental health sciences and national for occupetiomal safety and health reprinted in: petor, schn eiderman m eds . brandbury report 9: Quantieication of occupational cancer, cold spring harbor laboratory , new york, Appendix, 701-729

4- فرشاد، علي اصعر، علايي، منوچهر، نسيم، عصايي، عنايت اله، سلامت و محيط در توسعه پايدار مركز سلامت محيط و كار، زمستان 1380 ص 338

5- W.stewart. Bernard, KLeihues.P world cancer Report: 2003,33

6- barone – Adesi F, richardi, merletti F (2005) population attributable risks for occupational cancer in italy . international journal of occupational and enuivo nmental health, 11:23-31

7- concha- berrientos M al. (2004) selected occupational risk factors. In: Ezzatti M et al, eds. Comparative Quntification of health risks: Global and regional burden of Diseases Attributable to selected major risk factors. Vol.2, world health organization, Geneva, 651-1801

8- saraccir. The interaction of tobacco o smoking and other agents in concer etioloyy . E pidemiolore. 1987, 9: 175-93

9- Rothen berg R, nasca P, milkl j, Barnett W, regnolds B. cancer in: Amler RW, Dull HB , eds . closing the Gal: the barden of unnecessary illness. Newyork. Ny: oxford university press, 1987,30-42

10- page HS, asire AJ. Cancer rates and risks . 3rd ed. Bethesda, md: national cancer institate, 1985. NIH publication 85-691

9-10-11 اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران – دكتر فريدون عزيزي – دكتر حسين حاتمي – دكتر محسن جانفرباني – مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي – ويراستار دوم – صفحه 196 بخش پنجم

12- P.Boffetta, M. kepevinas P. wesder hol R. saracci. Exposuve to occupational carcinogens and social class differences in cancer occurrenee: IARC scientific publications no. 138

 

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:42 |

شعارهای بهداشت حرفه ای :

 

*        اول ايمنی بعد کار

*        بهای هر حادثه هميشه سنگين است

*        با کنترل عوامل زيان آور محيط کار از بيماريهای ناشی از کار پيشگيری کنيم

*        انسان سالم رکن اساسی توسعه پايدار

*        رعايت بهداشت و ايمنی در محيط کار = کاهش حوادث و بيماريهای ناشی از کار

*        حادثه بر خلاف انتظار است

*        با نصب حفاظ بر روی قسمتهای چرنده دستگاهها از وقوع حادثه پيشگيری نمائيم

*        ايمنی مقدم بر هر کاری است

*        قبل از شروع بکار دستورالعملهای ايمنی را مرور کنيد

*        برداشتن حفاظ دستگاهها = استقبال از خطر

*        همکاران خود را در معرض خطر قرار ندهيد

*        به علائم هشدار دهنده ايمنی توجه نمائيد

*        از وسايل حفاظت فردی متناسب شغل خود استفاده نماييد.

 هدف بهداشت حرفه ای تامين ، حفظ و ارتقاء عاليترين درجه ممکن سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کليه شاغلين می باشد.

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:35 |
مقدمه

مساله ی کمر درد امروزه معمولا در همه‌ ي صنايع دیده می شود، و تنها مختص برخی بخشها ی صنعتی که ریسک بالاتری برای ایجاد آن هستند نمی باشد  .تنها در سال 2003، 2004 در انگلستان  تخمين زده شده است كه 9/4 ميليون روز کاری بواسطه ی کمر دردهای ایجاد شده یا تشدید شده در اثر کار، از دست رفته اند.

چه كسي دچار كمر درد مي‌ شود؟

بعضي اوقات بسياري از ما دچار كمر درد مي شويم. معمولا اين كمر درد ها زياد جدي نيستند. اگر به درستي درمان شوند در طي چند روز يا چند هفته بهبود مي يابند. بسياري از مردم مشكل خود را بدون مراجعه به دكتر حل مي كنند. اما بعضي ها كه تجربه كمر درد جدي را دارند، يا در مورد كمر دردشان نگران هستند، يا كساني كه كمر درد مداوم دارند و  ناگهان بدتر مي شوند بهتر است به دكتر مراجعه كنند. وقتي كمر دردناك است، فعاليت براي مدت كوتاهي محدود مي شود اما اين لزوما به اين معني نيست كه ادامه ي فعاليت، يا كار ، مضر خواهد بود.

 چه عواملي باعث كمر درد مي شود ؟

 بطور کلی  بيشتر كمر درد ها قابل شناسايي نيست. نگراني در مورد كمر درد شايد آن را بدتر كند يا بهبودي آن را به تاخير بياندازد. نگران بودن در مورد دردي كه تجربه مي كنيد طبيعي است، اما بايد مطمئن باشيد كه در بيشتر موارد، درد بسيار جدي نيست و مي توانيم با دنبال كردن راهنمايي هاي ساده بر آن غلبه كنيم.

آنچه که در مواجهه با کمر درد می توانیم انجام دهیم؟

در گذشته، پاسخ پذيرفته شده براي كمر درد استراحت بود. اما امروزه شواهد نشان مي دهد كه استراحت مطلق به بهبودي كمك نمي كند تلاش برای اجتناب از فعالیت به منظور کاهش درد  مي تواند منجر به طولاني شدن زمان بهبودي و باعث كمر درد طولاني شود. بهتر است فعاليت روزانه را در سطح عادي قرار دهيم، و اگر نياز است از مسكن استفاده كنيم. بخصوص با داشتن كمر درد ضروري نيست كه شخص كارش را متوقف كند. در حقيقت كساني كه به علت كمر درد به مدت طولاني كارشان را ترك مي كنند احتمال اينكه به كارشان برگردند كم است. برگشت تدريجي به همراه تغییرات یا اصلاح شرايط كاري اغلب به بهبودي آنها كمك خواهد كرد.

چه عاملي منجر به كمر دردهاي شغلي مي‌شود؟

کمر درد می تواند در بسياري از موقعيت هاي كاري به وجود آيد. دليل اصلي آن واضح نيست، اما وقوع كمر درد در موارد زير رايج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تراست:

1-    حمل و نقل دستي بارهاي سنگين بخصوص در صنايع سنگين؛

2-    حمل دستي بار در مكانهای نامناسب[1] مانند تحويل كالا؛

3-    وظايف تكراري مانند بسته بندي كالاها؛

4-  نشستن در موقعيت كاري براي مدت طولاني ، بخصوص اگر موقعيت كاري به درستي سازماندهي نشده باشد يا مطابق با تواناييهاي شخص نباشد، مانند كار با رايانه؛

5-  رانندگي براي مسافت طولاني يا رانندگي بر روي زمين نا هموار ، بخصوص اگر صندلي نامناسب باشد و يا نتوان آن را به طور مناسب تنظيم كرد يا به اندازه كافي حالت ارتجاعي نداشته باشد؛

6-  به كار بردن و يا استفاده از تجهيزات سنگين مانند وسايل حفاري كه ، مي تواند منجر به تكان خوردن و ضربه هاي شديد شود؛  

 همچنين فعاليتهاي فيزيكي كه مي تواند كمر درد را بدتر كند، يا دست كم كمر درد افراد را بدتر مي‌كند از اين قرارند .

1- سر پا ايستا‌دن، خم شدن يا دولا شدن، شامل كار در وضعيت PCs  (طرز ايستادن نامناسب)؛

2- بلند كردن اجسامي كه خيلي بزرگ و سنگين هستند، حمل كردن اشيا به طور نا مناسب

3-كشيدن ، هل دادن يا كشيدن بيش از اندازه بارها روي سطوح؛

4-انجام دادن كار بيش از توانايي طبیعی فرد ، و وقتي كه شخص از لحاظ فيزيكي بسيار خسته است؛

5-استفاده از تكنيكهاي نامناسب بلند كردن بخصوص جايي كه افراد يا وسايل كمكي جهت بلند كردن بارها نباشند؛

6-كش آوردن، پيچاندن و كشش نامناسب كمر؛

7-براي مدت طولاني در يك وضعيت بدني بودن كه منجر به حالت تنش مي شود؛

8-موقعيت هايي كه كل بدن درحالت ارتعاش، تكان خوردن قرار مي گيرد؛

با وجود اين موارد بايد گفت مثل خيلي از بيماريهاي ناتوان كننده هميشه گروه خاصي از افراد بيشتر مستعد گرفتار شدن به كمر درد هستند.                              

                                         

 پیشگیری و کاهش بروز کمر درد

مدیریت مساله کمر درد در محیط کار:

معمولا متخصص بهداشت حرفه ای مي تواند وقوع و شدت كمر درد را به وسیله ی موارد زیر  كاهش دهد:

1- اینکه چه چيزهايي باعث صدمه و آسيب به اشخاص مي شود را به دقت مورد آزمايش قرار دهيد و در مورد اينكه آيا به اقدامات احتياطي ضروري احتياج هست تصميم بگيريد. اين روند ارزيابي ريسك ناميده مي شود؛

2- حذف يا كاهش خطرهايي كه باعث كمر درد مي شود. به اين معنا كه روش سازماندهي كار را عوض كنيد يا از يك وسيله ي حمل کننده يا بالا برنده استفاده كنيد؛

3- طراحي وظايف ، محل كار و تخمين زدن خطرها؛ و...

4- بررسي و پايش محيط اطراف نيروي براي اطمينان يافتن از ايجاد  تغييرات موثر ؛

به عنوان متخصص بهداشت حرفه‌اي براي اطمينان از كنترل خطرهايي كه سلامت افراد  را در محل كار تهديد مي كنند موظف به رعایت قوانین سلامت و ایمنی هستید.

حمل و نقل دستي بار  (شامل بالا بردن، خم شدن، پيچاندن) وضعيت يا حالت نامناسب (مانند نشستن در ايستگاه كاري كه به صورت نامناسب طراحي شده يا كامپيوتر شخصي ) و ارتعاش تمام بدن (براي مثال زماني كه وسيله ي نقليه ي سنگين را مي رانيد) به عنوان فاكتورهاي خطر براي كمر درد شناخته شده‌اند.همچنین حوادثي همانند، سكندري خوردن ها و سقوط مي تواند از اين دسته فاكتور‌ها باشد.

با كارگران خود صحبت كنيد؛ آنها مشکلات خود را می‌دانند و ایده های خوبي هم درباره ي اصلاح  مشکلات دارند. كارگران و نمايندگان ايمني را در بحث های ارتقا ایمنی و سلامت شرکت دهید.چرا که در این صورت موافقت و پذیرفتن تغییرات را برای کارگران آسانتر خواهد بود

برخي نكات كلي جهت اجتناب و دوری از مشکلات:

1-    مطمئن شويد كه بارها بالاتر از بلندي شانه قرار ندارد يا در محيط كاري محدود محصور شده  نيست؛

2-  در تعطيلات و غيبت‌هاي غير منتظره كاركنان كمكهاي لازم براي تنها نماندن افراد در انجام كارهايي كه باید به وسيله‌ دو يا چند كارگر انجام مي شود، صورت گيرد؛

3-  محيط كار را از موانع پاكسازي كنيد زيرا  حمل بارها در چنين محيطهاي  باعث سکندری خوردن و لیز خوردن کارگران می شود.

 توصيه هايي براي كارگران

   در اينجا به ليست ساده‌اي از بایدها و نبایدها که كارگران را در پيشگيري و  مواجهه با کمر درد كمك مي‌كند باعث بهبود وضعيت زندگي آنان مي‌شود اشاره مي‌كنيم.

آنچه بايد انجام دهيد

1-  اگر ممكن است، مانند هميشه فعاليت داشته باشيد. اما اگر در مورد كمر دردتان نگران هستيد يا اگر درد مزمن يا ناگهان بدتر شد به پزشكتان مراجعه کنید.

2-    می توانید براي كمك به كمر دردتان يك مسكن ساده بخوريد.

3-  در مواقع ضروری با نماینده کارگران یا نماینده ایمنی اتحادیه صحبت کنید تا موضوع را برای کارفرما تشریح کنند و شما را برای باقی ماندن در سر کارتان کمک کنند.

4-    راجع به کمر درد اطلاعات داشته باشید چکیده ای از توصیه های خوب را می توانید در کتابچه های راهنما پیدا کنید.

آنچه نباید انجام دهید

1-    قبل از بهبود کمر درد به رختخواب نروید. بهتر است هر چه زودتر به فعاليت طبيعي خود بر گرديد.

2-    نگران نباشيد. كمر درد بندرت جدي است و نگراني هاي غير ضروري بهبودي را به تاخير مي اندازد.

3-    برای دوری از درد به از فعالیت اجتناب نکنید زیرا درد ها همیشه مضر نیستند..

     توصيه به كار فرمايان

    چه کاری مي‌توانيد براي كارگري كه كمر‌درد دارد‌ انجام دهيد؟

   به عنوان يك كارفرما شما مي‌توانيد كارهاي زيادي براي كمك به هر يك از كارمندانتان كه كمر درد را گزارش مي‌دهند انجام دهيد. و اين بسيار مهم است که در حذف موانع برای بهبودی آنها ،مثبت و موثر باشد.

1-  مطمئن شويد كه آنها اطلاعات و توصيه‌هاي درست درباره‌ي چگونگی مقابله با يك كمر‌درد و داشتن يك زندگي نرمال را دارند. ساده ترین راه در اختیار گذاشتن کپی از کتابچه اطلاعات به آنها است ؛

2-  به آنها اطمینان دهید که برایشان نگرانید و مي‌خواهيد به آنها كمك كنيد. از آنها راجع به مشکلات کاری شان بپرسید اين شانس را به شما بدهد كه سختي كارها را از نظر فيزيكي كمتر كنيد مانند يك اندازه‌گيري موقتي كه كمك مي‌كند در كار خود باقي بمانند يا هر چه سريعتر به سر كار برگردند.

3-  اگر آنها به دکترشان مراجعه می کنند به آنها بگوييد كه شما مايليد درباره‌‌ي موقعيتشان با دكتر بحث كنيد و با آنها براي حمايت درماني پيشنهاد شده همکاری كنيد.

4-  اگر آنها در حالت  بيمار سر كار خود را ترك كردند در تماس بودن با آنها مهم است. با آنها صحبت کنید که برگشت تدریجی همراه تغییر یا اصلاح وظیفه به آنها در برگشتن به کارشان کمک خواهد کرد.      

    عواملی که باعث تاخیر چند هفته ای در بهبودی کارگر می شود:

در صورت ادامه ی درد ، مشاوره‌هاي كاردرماني براي بيمار مهم است بررسي می كند كه آِیا وضعيت جدي است یا نه. زيرا كمر درد دلايل مختلفي دارد، هميشه يك تشخيص دقيق غير ممكن است، و مديريت درد از همه مهمتر است.

بسياري از كارگران بايد قادر باشند در طول دو هفته به شكلي از كار برگردند.اگر كارگر تا آن زمان قادر به بازگشت به کارش نبود ميزاني از رسيدگي كه به بهبودي آنها كمك كند تا اینکه به کارشان برگردند لازم است. این رسیدگی می تواند پزشکان معالج کارگران و یا کارمند سلامت شغلی را که در بحث در مورد چنین سنجشی به شما کمک خواهد کرد درگیر کند .این اقدامات می تواند شامل فیزیوتراپی یا دیگر درمانهای ساده نظیر توجه به تغییر موقعیت کاری یا آموزش راه های پیشگیری از بروز کمر درد باشد.

مدیریت درمان و توانبخشی برای مشاغل بزرگ که متخصص و سرویس شغلی دارند آسانتر خواهد بود گر چه که مشاغل کوچک نیز می توانند به این نوع مدیریت دست یابند. 

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:32 |
 • Avoid placing needed tools or other items above shoulder height.
 • Position items that are used often within 17 inches of the worker.
 • When movements are repeated over and over, as in picking or weeding, allow enough time in between for adequate recovery, by having the worker alternate with a low-repetition task. For example, a worker who performs a high repetition weeding task should be given other tasks that don't require repetitive hand motions, like carrying the finished boxes to the loading area.
 • Provide seated jobs. Sitting down while working reduces the strain on the lower back and legs. Standing causes legs to swell (more than walking does). The best jobs are ones that allow workers to do different types of work, changing from sitting to standing to walking and back again.
 • Allow foot and knee clearances for both standing and sitting workers, so they can get close to the work.
 • Provide floor mats for standing work stations, to reduce fatigue.
 • For standing work, use the proper work station height.
good positioning for hands when performing hand work

Position items that are used often close to the worker.

proper standing height for performing hand work, men and women

Proper work station height for light and heavy work.

Guidelines for Hand Tools

 • When tools require force, handle size should allow the worker to grip all the way around the handle so that the forefinger and thumb overlap by 3/8". Handle diameter should range from 1-3/8" for small hands to 2-1/8" for large hands, with an average of 1-3/4".
 • Handles should be covered with smooth, slip-resistant material (plastic or rubber). Dual-handled tools (like shears or pliers) should have a handle length of at least 4" and preferably 5". They should have a spring return to maintain an open position, and handles that are almost straight without finger grooves.

guidelines for hand tools - proper handle diameter

Handle diameter is large enough for small overlap of thumb and fingers.

guidelines for hand tools - improper handle design

Poorly-designed tool: Handle presses into base of palm and requires user to open after each cut (no spring).

guidelines for hand tools - well-designed tool

Well-designed tool: Handles are long. Spring return keeps tool open. Handles are covered with rubber or plastic grip.

Guidelines for Lifting

 • Keep lifts between hand level and shoulder level. Avoid lifts from the floor or over shoulder level.
 • Provide handles on containers.
 • Redesign loads so they can be lifted close to the body.
 • Provide dollies, pallet trucks, or utility carts for objects that have to be carried more than a few feet. Provide roller conveyors for bags or boxes of vegetables or chemicals that are handled often. This will reduce the amount of lifting.
 • Keep bag or box weight below 50 lbs. Or use the NIOSH Lifting Equation to determine an acceptable weight. See the Resources section for information on the Lifting Equation.

good height for lifting

Lifting from a good height, between waist and shoulder level.

poorly designed load better distributed load
Poorly-designed load: No handles, and load must be carried too far from the body.
Better-designed load: Handles are provided and the load is closer to the body.

 

Guidelines for Stooped Work

 • Redesign the job to avoid stooped work:
  • Attach long handles to tools. (For an example, see pages 9-10.)
  • Provide stools. (For an example, see pages 15-16.)
 • If stooped work is required, provide employees with other short tasks that require walking or sitting.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:24 |

Problem:

Two Solutions:

Long-handled metal floor scraper (used for cleaning up dirt and mud) requires lots of force to grip and to push.

Attach an eight-inch bar
handle to top of scraper.

long-handled metal floor scraper without gripping mechanisum

scraper with gripping mechanisum attached

Nothing to grip.

Gives a better grip.

Cannot comfortably be pushed with the
torso.

Disperses contact force over
a larger area.


What's Wrong With a Plain Shaft Like a Broom Handle?

Dirt and mud packed on the floor of a work area can be thick and heavy. It's hard to hold the handle tightly enough to push as hard as you need to. If workers lean into the scraper to use the whole force of their bodies, it hurts when the end of the shaft jabs into their stomachs.

؟How Is a Bar Handle Added

You can use two hollow pipes (four- or five-inch-length nipples), attached to the shaft with a pipe T fitting, or you can weld an eight-inch length of pipe nipple directly to the shaft. If the original shaft is made of wood, this will mean replacing it with pipe as well. Use a ¾- inch pipe shaft. Being hollow, the pipes will not make the scraper overly heavy. Then wrap the nipples with foam pipe insulation to cushion the handle.

+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:19 |
Problem: One Solution:
Carrying heavy boxes by hand is strenuous
and awkward.
Roll a stack of boxes with a hand pallet truck.
hand carrying heavy loads can cause back strain
Carrying loads up to 75+ pounds is tiring. Carry loads of 500+ pounds with less effort.
Can only move four boxes at once. Can move up to 16 boxes at once.
Awkward carrying positions. Allows loads to be rolled.
Must stoop, bend, and lift often. Less stooping, bending, and lifting.
Poor handles on boxes. Better carrying grip, lower weight at
handles.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:13 |

Back pain affects many of us and makes it difficult for us to work. Sometimes back pain may be caused by the work that we do. There are symptoms that let us know when our backs have been hurt and treatments to help us feel better.

To keep your back healthy, try to:


  Incorrect Correct
Lift with your legs  
Carry smaller loads
Get close to the fruit and vegetables you are picking

 


This is what you may feel if you have a hurt back:


Pain
Tingling
Numbness
Weakness
Stiffness

 

To help yourself or relieve your back pain:


Take aspirin, ibuprofen, or acetaminophen.
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:11 |
    مایعات قابل اشتعال  به دو دسته تقسیم می شوند :
1- سریع الاشتعال : به مایعاتی گفته می¬شود که نقطه تبخیر آن ها پایین باشد. مانند بنزین، الکل و تینر
2- کُنداشتعال : به مایعاتی گفته می شوند که نقطه تبخیر آن ها بالا باشد مانند نفت، گازوئیل و مازوت.
توجه داشته باشید که از آب به هیچ عنوان نباید برای اطفای حریق مایعات قابل اشتعال استفاده کرد زیرا بیشتر مایعات قابل اشتعال که در منازل مورد استفاده قرار می گیرند از آب سبک تر بوده و در هنگام عملیات روی آب شناور شده و باعث سرریز شدن و گسترش حریق در سطح خواهند شد. بنابراین جهت اطفای این نوع آتش سوزی ها باید از خاموش کننده های پودری استفاده کرد و در صورت عدم دسترسی به خاموش کننده، با یک پتوی مرطوب، طوری روی مایع قابل اشتعال را پوشاند و یا اطراف دستگاه حرارتی که دچار آتش سوزی شده پیچید تا مانع رسیدن اکسیژن هوا به آتش شود و در نتیجه این عمل آتش خاموش خواهد شد. همچنین از آب فقط برای خیس کردن مواد جامد و جلوگیری از گسترش آتش به اطراف میvتوان استفاده کرد.
توصیه هایی در مورد استفاده از وسایل مایع سوز
 هرسال در شروع فصل زمستان باید قسمت های داخلی و کاربراتور بخاری ها سرویس شده و لوله کشی ها، بازدید و تمیز شوند.
• بخاری را نباید کنار مبل، پرده، کمد و مواد قابل اشتعال دیگر و نیز به طور مستقیم روی فرش، موکت، حصیر و ... قرارداد. بهتر است زیر آن یک صفحه ی عایق نسوز و یا سینی مخصوص قرار گیرد.
• بخاری های فیتیله ای همیشه باید با نور آبی بسوزد. زیرا با سوختن به رنگ زرد هوای محیط را خیلی سریع آلوده خواهد کرد و چون فاقد دودکش است گازهای حاصل از سوختن در فضاهای بسته می تواند خطرناک باشد.
• میزان حرارت بخاری نباید آن قدر باشد که بدنه سرخ شود.
• اگر سوخت اضافی در کوره جمع شد، قبل از روشن کردن بخاری، باید سوخت را از آن خارج کرد.
• دستگاه های حرارتی کوره داری که در اثر وزش باد، بسته شدن شیر نفت یا اتمام سوخت خاموش می شوند نباید در صورت گرم بودن کوره بلافاصله آن ها را روشن کرد زیرا با ورود نفت به¬داخل کوره ی گرم، مقداری از نفت در کوره به بخار تبدیل شده و با نزدیک کردن شعله به آن احتمال انفجار وجود دارد.
• برای خاموش کردن بخاری آتش گرفته نباید از آب استفاده کنیم. یک پتو یا لحاف را خیس کرده و به نحوی روی آن را می پوشانیم که از رسیدن هوا به آتش جلوگیری شود.
• موقع خاموش کردن آتش، مواظب باشیم بخاری واژگون نشود.
• بخاری های استاندارد، به علت برخورداری از شیر تنظیم و کاربراتور، خطرات انواع دیگر بخاری ها را ندارند و بهتر است کاربراتور آن به طور مستمر (حداقل سالی یک بار) توسط افراد متخصص بازدید و کنترل شود.
• هیچ گاه وسایل مایع سوزی را که آتش گرفته به محل دیگری منتقل نکنیم و در صورتی که قادر به اطفاء آن نیستیم باید مواد قابل اشتعال اطراف آن را تخلیه نماییم. حتی اگر این عمل را انجام ندهیم آتش سوزی پس از اتمام مایع سوختنی خاموش خواهد شد و فقط دود زیادی تولید خواهد کرد.
• قبل از نصب هرگونه دستگاه حرارتی از باز و تمیز بودن دودکش آن اطمینان حاصل کنیم. زیرا کربن های نسوخته که به جوار داخلی لوله می چسبد، قابل اشتعال بوده و در شرایط خاص می تواند باعث ایجاد آتش سوزی شود.
• پاک کردن دوده ی داخل دودکش باید توسط افراد آگاه انجام گیرد. تنظیم دستگاه و سرویس منظم آن باعث می شود که از تولید دوده جلوگیری شود.
• دودکش باید تا حد امکان مستقیم کشیده شود. چنانچه ضخامت بدنه ی دودکش کافی نباشد و دودکش تحمل حرارت کافی را نداشته باشد و از دورن مواد قابل اشتعال عبور داده شود (مانند عبور از اطراف خرپاهای چوبی شیروانی) می تواند باعث ایجاد آتش سوزی شود. درصورت اجبار باید اطراف محل عبور لوله را به شعاع حداقل 10 سانتی متر با مواد نسوز عایق کرده و به طور مستمر از سالم بودن آن مطمئن شویم.
• قطر دود کش باید متناسب با ارزش حرارتی دستگاه باشد و برای هر دستگاه یک دودکش مجزا در نظر گرفته شود به طوری که امتداد آن 1 متر بالاتر از پشت بام بوده و در انتهای آن کلاهک H شکل نصب شود. (قطر دودکش برای بخاری و هود 10 سانتی متر، پکیج، آبگرمکن و شومینه 15 سانتی متر در نظر گرفته شود).
• از وسایل مایع سوز جهت گرم کردن حمام نباید استفاده کرد. زیرا خطر مسمومیت افراد در محیط های مرطوب بیشتر از محیط های خشک است.
• منابع حرارتی را در محلی قرار دهیم که به طور کامل تراز، ثابت و اطراف آن به اندازه ی کافی از مواد قابل اشتعال فاصله داشته باشد.
• به کودکان و افراد ناوارد نباید اجازه داده شود که این وسایل را دست کاری کنند.
• به خاطر داشته باشیم که در موقع خروج از منزل وسایل حرارتی را خاموش کنیم.
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:8 |

جامعه ايمن:

جامعه‌اي است كه در آن مي‌توان حوادث را پيش‌بيني و پيشگيري كرد و افزايش ايمني و سلامت را براي جامعه به ارمغان آورد. چنين جامعه‌اي با ويژگي‌ها و معيارهاي يادشده زماني تحقق خواهد يافت كه تمام مردم و مسئولان و سازمان هاي دولتي و غيردولتي به وظايف خود واقف باشند ومسئولانه در جهت دستيابي به جامعه مطلوب گام بردارند.

هدف از ايجاد چنين جامعه‌اي به حداقل يا حتي به صفر رساندن حوادث و صدمات ناشي از آن است.

امروزه با توجه به افزايش روزافزون جمعيت از يكسو و توسعه علم و صنعت، ماشيني شدن وسايل و تجهيزات از سوي ديگر لزوم رعايت نكات ايمني و پيگيري از آسيب ها امري ضروري و حياتي مي‌باشد چرا كه براساس آمار و بررسي‌هاي انجام شده، سوانح و آسيب هاي ناشي از آن از مهمترين عوامل تهديدكننده سلامت و علل مرگ ومير افراد در دنيا محسوب مي‌شوند و هيچ كس در هر نقطه زماني و مكاني از اين قاعده مستثني نيست. هر روز هزاران نفر در اثر حوادث كشته و مجروح مي‌شوند و اين موضوع علاوه بر تحميل هزينه‌هاي بسيار زياد و قابل توجه اقتصادي، زمينه ساز بسياري از مشكلات رواني – اجتماعي در سطح جامعه و خانواده مي‌باشد.

با توجه به همه‌گير بودن و رشد روزافزون و اشكال و علتهاي مختلف بروز حادثه، لزوم يك برنامه منسجم و ملي با مشاركت فعال مردم و كليه دست‌اندركاران امر سلامت در جامعه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي باشد.

اجراي برنامه هايي جهت پيشگيري از حوادث و افزايش توانمندي جامعه جهت مقابله با آن مبني بر الگوي جامعه ايمن نخستين بار در سال 1989 توسط پروفسور سوانستروم از سوي دانشگاه كارولينسكاي سوئد پيشنهاد و در شهرستان كوچكي به نام ليدكوپينگ در سوئد اجرا شد. به دليل موفقيت برنامه در كاهش حوادث، شدت صدمات ومرگ هاي ناشي از آن در سراسر دنيا مورد توجه و استقبال قرار گرفت و در قالب يك طرح بين‌المللي به نام شبكه جهاني جامعه ايمن گسترش يافت.

در ايران اين طرح از سال 1375 اجرا شد. در حال حاضر شهرستان هاي كاشمر و بردسكن از استان خراسان رضوي و شهرستان ارسنجان از استان فارس اخذ معيارها و استانداردهاي جهاني و تائيديه مركز همكاري‌هاي سازمان جهاني بهداشت در پيشگيري از حوادث و ارتقاء ايمني، به عنوان اعضاي رسمي شبكه بين‌المللي جامعه ايمن در سطح كشور اين برنامه را اجرا مي‌كنند.

لازم به ذكر است هم اكنون 125 شهرستان از كليه استان هاي كشور و مناطق 4، 5، 20، 21 و 22 شهرداري تهران جهت كسب شرايط و معيارهاي جهاني، برنامه‌هاي مستمر و پيگيري را با الگوي جامعه ايمن طراحي و در دستور كار خود قرار داده‌اند.

 

برخي فعاليت‌هاي عمده جامعه ايمن:

-  ثبت و جمع‌آوري اطلاعات مصدومين ناشي از حوادث: ترافيكي، خانگي، محيط كار، مدارس و اماكن آموزشي، اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي.

-   آموزش، فرهنگ سازي و ارتقاي سطح آگاهي و توانمندي اقشار مختلف جامعه براي مقابله با حوادث و پيامدهاي ناشي از آن.

-  اطلاع رساني و ايجاد هماهنگي لازم جهت جلب حمايت مردم، كليه سازمان ها و نهادهايي كه به نوعي مسئول پيشگيري از حوادث هستند.

-  برگزاري همايش هاي ملي و بين‌المللي در زمينه پيشگيري از حوادث و با هدف تبادل نظر و آشنايي با آخرين تحقيقات، اخبار ونتايج بدست آمده.

-  برقراري ضوابط و دستورالعمل هاي قانوني و استفاده از فن‌آوري و علوم پيشرفته جهت ارتقاء ايمني و سلامت جامعه در گروه‌هاي مختلف سني و براي هردو جنس.

-   برگزاري نمايشگاه و مناسبت هاي مختلف از قبيل هفته جهاني ايمني راه ها، روز جهاني يادواره قربانيان حوادث ترافيكي.

-   انجام تحقيقات و پژوهش در حيطه‌هاي مرتبط با حوادث.

 

گفتني است داشتن جامعه ايمن كه مردم در عرصه‌هاي مختلف حيات از قبيل سكونت و زندگي، تحصيل علم و دانش، كار و فعاليت، ورزش و تفريح، تردد و مسافرت در امنيت و آسودگي كامل برخوردار شوند حق اوليه هر انسان بشمار مي‌آيد.

دستيابي به چنين هدف والايي مستلزم همياري و تلاش همه جانبه كليه آحاد جامعه اعم از مرد و زن، پير و جوان و كليه نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي و مردم نهاد بوده و چيزي نيست كه يك سازمان به تنهايي قادر به انجام آن باشد و در اين ميان نقش مردم بسيار حساس و پر رنگ بوده و فعاليت هاي انجام شده از سوي دولت به شرطي نتيجه بخش است كه از پشتيباني قوي و مناسب مردمي برخوردار باشد و مردم هم با افزايش آگاهي، توان و دانش و مهارت هاي لازم از يك اين سو و رعايت مقررات و قوانين از سوي ديگر زمينه اجراي موفق برنامه را فراهم مي‌كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس عباداله رنجبر در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت 17:2 |